0. klasse

o. klasse

Fagligt
Vi ønsker at skabe en god start på skolelivet, hvor vi tager udgangspunkt i en tryg og tillidsfuld hverdag med øje for det enkelte barn. Her vægtes forståelse og indsigt højt.

Eleverne møder undervisere, der er oprigtige, veluddannede og engagerede, så der skabes mulighed for høj faglig læring samt de bedste betingelser for at skabe et godt socialt samspil og miljø.

Vores ønsker

Vi ønsker at give en god overgang fra børnehave til skole med glade, aktive og sociale børn, der kan begå sig i klassens sociale samspil.

På Hulvej Privatskole ønsker vi dagligt at udfordre børnene intellektuelt, og stimulere deres nysgerrighed og lyst til at lære. Og vi ønsker at styrke, og vise respekt for, det enkelte barns personlige egenskaber.

Vi ønsker, både på kort og lang sigt, at skabe en tryg og tillidsfuld relationer til det enkelte barn. 

For os er et centralt ønske et tæt og gensidigt forældresamarbejde, der tager udgangspunkt i barnet.

 Og så ønsker vi en undervisning, der bygger på udviklende leg og læring, der forgår i en tryg og tillidsfuld atmosfære og i forskellige undervisningsmiljøer.

Fag i O. klasse

I 0. klasse underviser vi i:

 • Dansk
 • Matematik
 • Bloktimer

 Hvad bloktimerne konkret indeholder, kan du læse mere om nedenfor.

  Fag i o. klasse

  I 0. klasse underviser vi i:

  • Dansk
  • Matematik
  • Bloktimer

   Hvad bloktimerne konkret indeholder, kan du læse mere om nedenfor.

   Bloktimer

   I 0.klasse har eleverne 8 bloktimer, som er fordelt på fire forskellige fag.

   Eleverne vil være sammen på tværs af klasserne og vil blive inddelt i forskellige mindre grupper i løbet af året.

   Bloktimerne vil være emnebaseret, således eleverne opnår en fordybelse og kommer til at kunne koble undervisningen i de forskellige fag sammen.

    Motorik

    Gennem en bred vifte af lege, bliver eleverne udfordret motorisk og tilegner sig færdigheder, idet de eksperimenterer og udforsker kroppens muligheder.

    Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer elevernes tillid til hinanden samt evne til at samarbejde.

    Herigennem udvikler eleverne også deres sociale kompetencer.

     Motorik

     Gennem en bred vifte af lege, bliver eleverne udfordret motorisk og tilegner sig færdigheder, idet de eksperimenterer og udforsker kroppens muligheder.

     Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer elevernes tillid til hinanden samt evne til at samarbejde.

     Herigennem udvikler eleverne også deres sociale kompetencer.

      Udeliv

      I udeliv skal eleverne ud og opleve naturen, hvor samarbejde, motorik, fantasi og logisk tænkning bliver styrket. De skal gennem sanserne opleve naturen samt undersøge plante- og dyrelivet.

      Eleverne skal gennem faget oparbejde viden om den danske natur samt styrke deres motoriske færdigheder.

       Musik og bevægelse

       Undervisningen i musik og bevægelse bygger på lege gennem krop og stemme. Eleverne opnår færdigheder inden for sang, dans og småspil på små instrumenter.

       Eleverne vil opnå begyndende forståelse for rytmik og pulsfornemmelse.

        Musik og bevægelse

        Undervisningen i musik og bevægelse bygger på lege gennem krop og stemme. Eleverne opnår færdigheder inden for sang, dans og småspil på små instrumenter.

        Eleverne vil opnå begyndende forståelse for rytmik og pulsfornemmelse.

         Kreativ

         Evnen til at fordybe sig og skabe rum for kreative processer er i højsædet. Eleverne skal her arbejde med forskellige materialer, der tager udgangspunkt i de forskellige emner, vi arbejder med.

         De øver sig i at tænke innovativt og vil forsøge sig frem med forskellige udtryksformer.