0. klasse

o. klasse

Fagligt
Vi ønsker at skabe en god start på skolelivet, hvor vi tager udgangspunkt i en tryg og tillidsfuld hverdag med øje for det enkelte barn. Her vægtes forståelse og indsigt højt.

Eleverne møder undervisere, der er oprigtige, veluddannede og engagerede, så der skabes mulighed for høj faglig læring samt de bedste betingelser for at skabe et godt socialt samspil og miljø.

Vi ønsker:

 • At give en god overgang fra børnehave til skole
  glade, aktive og sociale børn, der kan begå sig i klassens sociale samspil
 • Dagligt at udfordre børnene intellektuelt og stimulere børnenes nysgerrighed og lyst til at lære.
 • At styrke og vise respekt for det enkelte barns personlige egenskaber.
 • At skabe en tryg og tillidsfuld relation til det enkelte barn.
 • et tæt og gensidigt forældresamarbejde, der tager udgangspunkt i barnet.
 • At undervisningen bygger på udviklende leg og læring, der foregår i en tryg og tillidsfuld atmosfære og i forskellige undervisningsmiljøer.

Fag i o. klasse

I 0. klasse underviser vi i følgende fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Bloktimer

 Hvad bloktimerne konkret indeholder kan du læse mere om nedenfor.

  Fag i o. klasse

  I 0. klasse underviser vi i følgende fag:

  • Dansk
  • Matematik
  • Bloktimer

   Hvad bloktimerne konkret indeholder kan du læse mere om nedenfor.

   Bloktimer

   I 0.klasse har eleverne 8 bloktimer, som er fordelt på fire forskellige fag.

   Eleverne vil være sammen på tværs af klasserne og vil blive inddelt i forskellige mindre grupper i løbet af året.

   Bloktimerne vil være emnebaseret, således eleverne opnår en fordybelse og kommer til at kunne koble undervisningen i de forskellige fag sammen.

    Motorik

    Gennem en bred vifte af lege bliver eleverne udfordret motorisk og tilegner sig færdigheder, idet de eksperimenterer og udforsker kroppens muligheder.

    Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer elevernes tillid til hinanden samt evne til at samarbejde.

    Endvidere udvikler eleverne også deres sociale kompetencer herigennem.

     Motorik

     Gennem en bred vifte af lege bliver eleverne udfordret motorisk og tilegner sig færdigheder, idet de eksperimenterer og udforsker kroppens muligheder.

     Undervisningen tilrettelægges således, at den fremmer elevernes tillid til hinanden samt evne til at samarbejde.

     Endvidere udvikler eleverne også deres sociale kompetencer herigennem.

      Udeliv

      I udeliv skal eleverne ud og opleve naturen, hvor samarbejde, motorik, fantasi og logisk tænkning bliver styrket. De skal gennem sanserne opleve naturen samt undersøge plante- og dyrelivet.

      Eleverne skal gennem faget oparbejde viden om den danske natur samt styrke deres motoriske færdigheder.

       Musik og bevægelse

       Undervisningen i musik og bevægelse bygger på lege gennem krop og stemme. Eleverne opnår færdigheder inden for sang, dans og småspil på små instrumenter.

       Eleverne vil opnå begyndende forståelse for rytmik og pulsfornemmelse.

        Musik og bevægelse

        Undervisningen i musik og bevægelse bygger på lege gennem krop og stemme. Eleverne opnår færdigheder inden for sang, dans og småspil på små instrumenter.

        Eleverne vil opnå begyndende forståelse for rytmik og pulsfornemmelse.

         Kreativ

         Evnen til at fordybe sig og skabe rum for kreative processer er i højsædet. Eleverne skal her arbejde med forskellige materialer, der tager udgangspunkt i de forskellige emner, vi arbejder med.

         De øver sig i at tænke innovativt og vil forsøge sig frem med forskellige udtryksformer.