Åbningstider og ferie i børnehaven

Åbningstider for Børnehaven Hulvej Privatskole 

Mandag – torsdag: kl. 06.30 – 17.00
Fredage: kl. 06.30 – 16.30

Børnehaven Hulvej Privatskole har lukket alle helligdage.

Ferieperioder:
I børnehaven vil der blive spurgt til pasningsbehov i ferieperioderne: efterårsferie (uge 42), juleferie, vinterferie (uge 7), påskeferie samt sommerferie.

Feriepasning foregår i Børnehaven Hulvej Privatskole på Krudthusvej 3B.

I sommerferien er ferieugerne 27, 28, 29 og 30. Uge 29 er lukkeuge, men med mulighed for pasning efter aftale med børnehaveleder. Pasning i uge 29 meddeles børnehaveleder senest tre måneder før. I juli måned betales der for det antal uger, barnet er tilmeldt feriepasning.

Fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 24. december og 31. december er lukkedage. Ønskes der alternativ pasning fredag efter Kr. Himmelfartsdag eller 31. december, skal det meddeles Hulvej Privatskole på info@hulvejprivatskole.dk senest 3 måneder før. De øvrige dage tilbydes der ikke alternativ pasning.