Åbningstider og ferie

Åbningstider 

Mandag – torsdag kl. 06.30 – 17.00
Fredage kl. 06.30 – 16.30

Ferieperioder:
Der vil blive spurgt til pasningsbehov i ferieperioderne efterårsferie (uge 42), juleferie, vinterferie (uge 7), påskeferie samt sommerferie. Feriepasning foregår i børnehaven på Krudthusvej 3B.

I sommerferien er ferieugerne 27, 28, 29 og 30. Uge 29 er lukkeuge, men med mulighed for pasning efter aftale med børnehaveleder. Pasning i uge 29 meddeles børnehaveleder senest 3 måneder før. I juli måned betales der for det antal uger, barnet er tilmeldt feriepasning.

Fredag efter Kristi Himmelfartsdag, 24. december og 31. december er lukkedage. Ønskes der alternativ pasning disse dage, meddeles dette Hulvej Privatskole på info@hulvejprivatskole.dk senest 1 måned før.