Bestyrelsen

Seneste nyt fra bestyrelsen

Seneste bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 31. maj 2022

Bestyrelsesformand Ann Cathrine Lebech Hoe skriver:

“Kære forældre. Bestyrelsens fokus vil i skoleåret 2022/2023 fortsat være at bidrage til at udvikle Hulvej Privatskole, så vi har en Børnehave og privatskole, der fortsat følger med tiden, både hvad angår dannelse og uddannelse.  

Et vigtigt fokus er fortsat at understøtte ledelsen, så de sikrer den bedste drift af skolen hver dag, hvor tre kerneværdier lever i alle skolens og børnehavens aktiviteter: Faglighed, fællesskab og bevægelse.

Det gensidigt forpligtende fællesskab er især et vigtigt punkt.

Det sociale samspil, gode samarbejde med en ordentlig kommunikation på tværs af alle parter – børn, forældre, personale og ledelse – er essensen for at skabe en god og udviklende børnehave og skole for alle.

I august 2022 afholder bestyrelsen strategiseminar, hvor de dykker ned i, hvad der skal arbejdes videre med.

Repræsentanter fra bestyrelsen forventer at deltage i forældremøderne i august/september måned 2022 – blandt andet for at give en update på bestyrelsens arbejde, at komme med en tilbagemelding på forårets tilfredshedsundersøgelse samt at tage input med fra jer til det videre arbejde.

Vi har et ønske om, at der for 2022/2023 udpeges én forældrerepræsentant i hver klasse, som er forældre-bindeled til bestyrelsen. På den måde håber vi at skabe et endnu tættere samspil og fællesskab blandt forældrene.

Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, står vi til rådighed og du er altid velkommen til at kontakte en af os.

Planlagte bestyrelsesmøder for skoleåret 2022/2023

4. oktober 2022
8. december 2022

1. februar 2023
12. april 2023

25. april 2023: Oplæg for forældre og generalforsamling.

31. maj 2023: Første møde efter generalforsamling, og skoleårets sidste møde.

Du kan se præsentationen fra seneste generalforsamling her:

Bestyrelsesmedlemmer

Ann Cathrine L. Hoe

Bestyrelsesformand
Oventoften 19
8751 Gedved
Mobil: 29 42 83 08
aclebech@yahoo.com

Særlige kompetencer

Trivsel,
Rekruttering
HR & netværk

Signe Marie Smidt

Næstformand
Højlundsgade 16
8700 Horsens
Mobil: 22 83 24 42
signe_mani@hotmail.com

Særlige kompetencer

Strategi og implementering
Kundefokus
Ledelse og ledelsesudvikling

Søren X. Frahm

Medlem
Rubinvej 16
8700 Horsens
Mobil: 40 61 80 36
sxf@artlinco.com

Særlige kompetencer

Innovation
Strategisk udvikling

Niels Foged

Medlem
Danasvej 19
8700 Horsens
Mobil: 28 29 65 55
nielsfoged@gmail.com

Særlige kompetencer

Skole- og institutionsbyggeri
Design af læringsmiljøer
Projektledelse

Henrik Plovst

Medlem
Solbakkevej 7
8700 Horsens
Mobil: 41 70 48 61
henplo@ncc.dk

Særlige kompetencer

Byggeteknisk-
indsigt

Christian Sørensen

Medlem
Anne Cathrines Have 3
8700 Horsens
Mobil: 22 56 78 88
christiansoerensen@hotmail.com

Særlige kompetencer

Strategi og implementering
Kundefokus
Ledelse og ledelsesudvikling

Ole Kramer

Medlem
Næsset 24
8700 Horsens
Mobil: 26 20 73 87
ole.kramer@profibermail.dk

Særlige kompetencer

Salg og opkøb af
fast ejendom
Finansiering

Simon Sørensen

1. suppleant
Mobil: 89 38 16 27
simonsorensen8230@hotmail.com

Kristian Mikkelsen

2. suppleant
Mobil: 20 78 33 03
krigoul@icloud.com

arbejdsgiver og sparringspartner

På Hulvej Privatskole har vi en professionel bestyrelse, som er skolens overordnede ledelsesorgan. Bestyrelsens ansvar kan præciseres som det strategiske ansvar, det økonomiske ansvar og ansvaret for at fastholde, fortolke og udvikle skolens og børnehavens værdigrundlag.

Det betyder, at den samlede bestyrelse har rollen som/med:

  • arbejdsgiver
  • tilsyn af skole og børnehave
  • sparringspartner i henhold til strategi og den daglige ledelse

For at bestyrelsen kan leve op til den opgave, kræver det, at den har en bred sammensætning af kompetencer.

Som medlem af bestyrelsen forventes det, at man, så vidt det er muligt, deltager i alle møderne og bidrager aktivt med viden og sparring inden for det kompetencefelt, man som bestyrelsesmedlem er valgt på.

Bestyrelsen har ikke ansvar for den daglige drift.

Det er vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem kan adskille forældrerollen og bestyrelsesrollen, da bestyrelsen ikke drøfter enkeltsager, som er daglig drift, og ikke tager udgangspunkt i egne børn. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Hvad indebærer en bestyrelsespost?

Som en del af skolens bestyrelse, vil det kræve din deltagelse ved de fem til seks årlige møder, samt hvis der indkaldes til ekstraordinære møder. Hvert møde tager omkring tre timer og vil ofte være placeret i tidsrummet fra 17.00 til 21.00.

Imellem møderne skal bestyrelsesmedlemmerne påregne arbejde eller forberedelser til næste mødeaktivitet. Ud fra bestyrelsesmedlemmernes kompetencer vurderes der, hvor det giver mening at deltage og yde sparring – også ud over de obligatoriske mødeaktiviteter.

Det kan være deltagelse i f.eks.:

  • Økonomiudvalg
  • HR/rekrutteringsudvalg
  • Marketing-/kommunikationsudvalg
  • Bygningsudvalg
  • Bestyrelsesrepræsentant, der deltager i FIO ved Børnehaven Hulvej Privatskole

Niveauet af deltagelse varierer efter behov.

Udvid dit netværk og vær med til at tegne retningen

Selvom bestyrelsesarbejdet har stort fokus på, hvad bestyrelsesmedlemmerne kan gøre for skolen, så er der også meget, du som medlem selv kan opnå. Bestyrelsesarbejdet giver dig mulighed for at bidrage til udviklingen af Hulvej Privatskole, og indsigt i hvordan en moderne privatskole drives.

Desuden vil du få et godt netværk blandt de andre forældre/bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder professionelt og fagligt, og derfor vil du kunne hente sparring og inspiration fra de andre medlemmer i forhold til de projekter, I arbejder på. Det er ikke kun udviklende for skolen, men også for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der supplerer hinandens kompetencer og faglighed.

Udvid dit netværk og vær med til at tegne retningen

Selvom bestyrelsesarbejdet har stort fokus på, hvad bestyrelsesmedlemmerne kan gøre for skolen, så er der også meget, du som medlem selv kan opnå. Bestyrelsesarbejdet giver dig mulighed for at bidrage til udviklingen af Hulvej Privatskole, og indsigt i hvordan en moderne privatskole drives.

Desuden vil du få et godt netværk blandt de andre forældre/bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder professionelt og fagligt, og derfor vil du kunne hente sparring og inspiration fra de andre medlemmer i forhold til de projekter, I arbejder på. Det er ikke kun udviklende for skolen, men også for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der supplerer hinandens kompetencer og faglighed.

Kandidatur til bestyrelsen

Vi imødekommer interesse og engagement for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har løbende interesse i at høre fra mulige kandidater, der er parat til at stille op til generalforsamling.

Det er kun muligt for forældre, der har børn på skolen, at søge om kandidatur i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil sikre den fornødne kontinuitet og komplementaritet. Derfor har vi løbende dialog og interviews med forældre, der ønsker at stille op. Vi vil fremtidssikre processen og sammensætningen af bestyrelsen, så vi har en mangfoldig bestyrelse, som både fagligt og personligt matcher de opgaver, der skal løses. Hvert år inden generalforsamlingen indstiller bestyrelsen kandidater til de ledige pladser.

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde og evt. interesse i at bidrage, er du velkommen til at kontakte formand Ann Cathrine på 29 42 83 08 eller aclebech@yahoo.com.