Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Christian Sørensen

Bestyrelsesformand

Mobil: 22 56 78 88
christiansoerensen@hotmail.com

Særlige kompetencer

Strategi og implementering
Kundefokus
Ledelse og ledelsesudvikling

Simon Sørensen

Næstformand

Mobil: 89 38 16 27
simonsorensen8230@hotmail.com

Særlige kompetencer
Økonomi
Forretningsudvikling

Lise Lotte K. Jørgensen

Medlem

Mobil: 30 60 06 52
lkirstejn@icloud.com

Særlige kompetencer

Specialpædagogik
Inklusion

Christina Witcomb

Medlem

Mobil: 20 30 84 96
christinawitcomb@gmail.com

Særlige kompetencer

Strategisk kommunikation
PR
Ledelse af fondsprogrammer

Jani Kjær Jægersdorf

Medlem

jani.nielsen88@gmail.com

Særlige kompetencer
Socialpædagogik
Kvalitativ & kvantitativ forskning

Ole Kramer

1. suppleant

Louise Zahl Christensen

2. suppleant

Seneste nyt fra bestyrelsen

 

Du kan se præsentationen fra seneste generalforsamling her:

arbejdsgiver og sparringspartner

På Hulvej Privatskole har vi en professionel bestyrelse, som er skolens overordnede ledelsesorgan. Bestyrelsens ansvar kan præciseres som det strategiske ansvar, det økonomiske ansvar og ansvaret for at fastholde, fortolke og udvikle skolens og børnehavens værdigrundlag.

Det betyder, at den samlede bestyrelse har rollen som/med:

  • arbejdsgiver
  • tilsyn af skole og børnehave
  • sparringspartner i henhold til strategi og den daglige ledelse

For at bestyrelsen kan leve op til den opgave, kræver det, at den har en bred sammensætning af kompetencer.

Som medlem af bestyrelsen forventes det, at man, så vidt det er muligt, deltager i alle møderne og bidrager aktivt med viden og sparring inden for det kompetencefelt, man som bestyrelsesmedlem er valgt på.

Bestyrelsen har ikke ansvar for den daglige drift.

Det er vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem kan adskille forældrerollen og bestyrelsesrollen, da bestyrelsen ikke drøfter enkeltsager, som er daglig drift, og ikke tager udgangspunkt i egne børn. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Hvad indebærer en bestyrelsespost?

Som en del af skolens bestyrelse, vil det kræve din deltagelse ved de fem til seks årlige møder, samt hvis der indkaldes til ekstraordinære møder. Hvert møde tager omkring tre timer og vil ofte være placeret i tidsrummet fra 17.00 til 21.00.

Imellem møderne skal bestyrelsesmedlemmerne påregne arbejde eller forberedelser til næste mødeaktivitet. Ud fra bestyrelsesmedlemmernes kompetencer vurderes der, hvor det giver mening at deltage og yde sparring – også ud over de obligatoriske mødeaktiviteter.

Det kan være deltagelse i f.eks.:

  • Økonomiudvalg
  • HR/rekrutteringsudvalg
  • Marketing-/kommunikationsudvalg
  • Bygningsudvalg
  • Bestyrelsesrepræsentant, der deltager i FIO ved Børnehaven Hulvej Privatskole

Niveauet af deltagelse varierer efter behov.

Udvid dit netværk og vær med til at tegne retningen

Selvom bestyrelsesarbejdet har stort fokus på, hvad bestyrelsesmedlemmerne kan gøre for skolen, så er der også meget, du som medlem selv kan opnå. Bestyrelsesarbejdet giver dig mulighed for at bidrage til udviklingen af Hulvej Privatskole, og indsigt i hvordan en moderne privatskole drives.

Desuden vil du få et godt netværk blandt de andre forældre/bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder professionelt og fagligt, og derfor vil du kunne hente sparring og inspiration fra de andre medlemmer i forhold til de projekter, I arbejder på. Det er ikke kun udviklende for skolen, men også for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der supplerer hinandens kompetencer og faglighed.

Udvid dit netværk og vær med til at tegne retningen

Selvom bestyrelsesarbejdet har stort fokus på, hvad bestyrelsesmedlemmerne kan gøre for skolen, så er der også meget, du som medlem selv kan opnå. Bestyrelsesarbejdet giver dig mulighed for at bidrage til udviklingen af Hulvej Privatskole, og indsigt i hvordan en moderne privatskole drives.

Desuden vil du få et godt netværk blandt de andre forældre/bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder professionelt og fagligt, og derfor vil du kunne hente sparring og inspiration fra de andre medlemmer i forhold til de projekter, I arbejder på. Det er ikke kun udviklende for skolen, men også for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der supplerer hinandens kompetencer og faglighed.

Kandidatur til bestyrelsen

Vi imødekommer interesse og engagement for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har løbende interesse i at høre fra mulige kandidater, der er parat til at stille op til generalforsamling.

Det er kun muligt for forældre, der har børn på skolen, at søge om kandidatur i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil sikre den fornødne kontinuitet og komplementaritet. Derfor har vi løbende dialog og interviews med forældre, der ønsker at stille op. Vi vil fremtidssikre processen og sammensætningen af bestyrelsen, så vi har en mangfoldig bestyrelse, som både fagligt og personligt matcher de opgaver, der skal løses. Hvert år inden generalforsamlingen indstiller bestyrelsen kandidater til de ledige pladser.

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde og evt. interesse i at bidrage, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformanden.