Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Ann Cathrine L. Hoe

Bestyrelsesformand
Oventoften 19
8751 Gedved
Mobil: 29 42 83 08
aclebech@yahoo.com

Særlige kompetencer

Trivsel,
Rekruttering
HR & netværk

Christian Sørensen

Næstformand
Anne Cathrines Have 3
8700 Horsens
Mobil: 22 56 78 88
christiansoerensen@hotmail.com

Særlige kompetencer

Strategi og implementering
Kundefokus
Ledelse og ledelsesudvikling

Simon Sørensen

Medlem
Haurowitzvej 6
8700 Horsens
Mobil: 89 38 16 27
simonsorensen8230@hotmail.com

Særlige kompetencer
Økonomi
Forretningsudvikling

Morten Plovst

Medlem
Stensballe Strandvej 36 B
8700 Horsens
Tlf. 2289 7933
horsens@onskeborn.dk

Særlige kompetencer
Økonomi, regnskab og budgetter
HR og ansættelse

Henrik Plovst

Medlem
Solbakkevej 7
8700 Horsens
Mobil: 41 70 48 61
henplo@ncc.dk

Særlige kompetencer

Byggeteknisk-
indsigt

Signe Marie Smidt

Medlem
Højlundsgade 16
8700 Horsens
Mobil: 22 83 24 42
signe_mani@hotmail.com

Særlige kompetencer

Strategi og implementering
Kundefokus
Ledelse og ledelsesudvikling

Ole Kramer

Medlem
Næsset 24
8700 Horsens
Mobil: 26 20 73 87
ole.kramer@profibermail.dk

Særlige kompetencer

Salg og opkøb af
fast ejendom
Finansiering

Lise Lotte K. Jørgensen

2. suppleant

Nybogade 18
8700 Horsens
Mobil: 30 60 06 52
lkirstejn@icloud.com

Særlige kompetencer

Specialpædagogik
Inklusion

Planlagte bestyrelsesmøder for skoleåret 2022/2023

4. oktober 2022
8. december 2022

1. februar 2023
12. april 2023

25. april 2023: Oplæg for forældre og generalforsamling.

31. maj 2023: Første møde efter generalforsamling, og skoleårets sidste møde.

Du kan se præsentationen fra seneste generalforsamling her:

Seneste nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesformand Ann Cathrine Lebech Hoe skriver:

Tak for at tage godt imod bestyrelsen på forældremøderne.

Det er nyt for bestyrelsen at være med på forældremøderne. Vi håber, det gav en indsigt i bestyrelsens arbejde, samt et bedre kendskab til hvad bestyrelsen er for en størrelse, hvilke opgaver vi arbejder med, bestyrelsens formål og ambitioner for fremtiden til gavn for Hulvej Privatskole og børnehaven. Bestyrelsens tilstedeværelse bunder også i en klar ambition om at skabe mere transparens og synlighed.  

I løbet af september og oktober har bestyrelsen været samlet to gange. Vi har afholdt strategiaften og et bestyrelsesmøde. Fokus har især været at få overblik på den økonomiske situation, idet skolen, ligesom alle andre, har ekstraudgifter i disse tider. Vi har bl.a. gennemgået prioriteringen af budget for 2023.

Vi har valgt tre områder, som vi vil fokusere på og følge ekstra tæt:

 1. Trivsel
 2. Samskabelse af børnehave og skole
 3. Bæredygtighed, både i børnehøjde og på strategisk plan

Endvidere er der fortsat et fokus på at understøttet den daglige drift, så ledelse og alle medarbejdere har de bedst mulige betingelser for at tage hånd om alle børnehave- og skolebørn.

Nora Bjerregaard Jensen, pædagogisk adm. leder, og Brian Vinjeborg, serviceleder, deltog på bestyrelsesmødet. Nora har orienteret om alle de ekstraordinære aktiviteter som laves for og sammen med eleverne i et bredt samarbejde med mange eksterne samarbejdspartnere (SSP, Horsens kommune, VIA, Museum, Aarhus universitet og mange flere). Brian har fokus på at sikre at skolens fysiske rammer holdes godt ved lige. Bl.a. har vi drøftet, at skolegården skal have et løft, hvilket der arbejdes på.

Dertil er sket følgende:

 • Børnehaven Hulvej Privatskole har haft tilsyn med et flot resultat
 • Skolens vedtægter er gennemgået og godkendt
 • Bestyrelsens forretningsorden er gennemgået og godkendt.
 • Det er besluttet at sende ny tilfredshedsundersøgelse i løbet af november/december 2022. Vi håber på at rigtig mange forældre vil svare.”

Dato: 4. oktober 2022

arbejdsgiver og sparringspartner

På Hulvej Privatskole har vi en professionel bestyrelse, som er skolens overordnede ledelsesorgan. Bestyrelsens ansvar kan præciseres som det strategiske ansvar, det økonomiske ansvar og ansvaret for at fastholde, fortolke og udvikle skolens og børnehavens værdigrundlag.

Det betyder, at den samlede bestyrelse har rollen som/med:

 • arbejdsgiver
 • tilsyn af skole og børnehave
 • sparringspartner i henhold til strategi og den daglige ledelse

For at bestyrelsen kan leve op til den opgave, kræver det, at den har en bred sammensætning af kompetencer.

Som medlem af bestyrelsen forventes det, at man, så vidt det er muligt, deltager i alle møderne og bidrager aktivt med viden og sparring inden for det kompetencefelt, man som bestyrelsesmedlem er valgt på.

Bestyrelsen har ikke ansvar for den daglige drift.

Det er vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem kan adskille forældrerollen og bestyrelsesrollen, da bestyrelsen ikke drøfter enkeltsager, som er daglig drift, og ikke tager udgangspunkt i egne børn. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Hvad indebærer en bestyrelsespost?

Som en del af skolens bestyrelse, vil det kræve din deltagelse ved de fem til seks årlige møder, samt hvis der indkaldes til ekstraordinære møder. Hvert møde tager omkring tre timer og vil ofte være placeret i tidsrummet fra 17.00 til 21.00.

Imellem møderne skal bestyrelsesmedlemmerne påregne arbejde eller forberedelser til næste mødeaktivitet. Ud fra bestyrelsesmedlemmernes kompetencer vurderes der, hvor det giver mening at deltage og yde sparring – også ud over de obligatoriske mødeaktiviteter.

Det kan være deltagelse i f.eks.:

 • Økonomiudvalg
 • HR/rekrutteringsudvalg
 • Marketing-/kommunikationsudvalg
 • Bygningsudvalg
 • Bestyrelsesrepræsentant, der deltager i FIO ved Børnehaven Hulvej Privatskole

Niveauet af deltagelse varierer efter behov.

Udvid dit netværk og vær med til at tegne retningen

Selvom bestyrelsesarbejdet har stort fokus på, hvad bestyrelsesmedlemmerne kan gøre for skolen, så er der også meget, du som medlem selv kan opnå. Bestyrelsesarbejdet giver dig mulighed for at bidrage til udviklingen af Hulvej Privatskole, og indsigt i hvordan en moderne privatskole drives.

Desuden vil du få et godt netværk blandt de andre forældre/bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder professionelt og fagligt, og derfor vil du kunne hente sparring og inspiration fra de andre medlemmer i forhold til de projekter, I arbejder på. Det er ikke kun udviklende for skolen, men også for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der supplerer hinandens kompetencer og faglighed.

Udvid dit netværk og vær med til at tegne retningen

Selvom bestyrelsesarbejdet har stort fokus på, hvad bestyrelsesmedlemmerne kan gøre for skolen, så er der også meget, du som medlem selv kan opnå. Bestyrelsesarbejdet giver dig mulighed for at bidrage til udviklingen af Hulvej Privatskole, og indsigt i hvordan en moderne privatskole drives.

Desuden vil du få et godt netværk blandt de andre forældre/bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen arbejder professionelt og fagligt, og derfor vil du kunne hente sparring og inspiration fra de andre medlemmer i forhold til de projekter, I arbejder på. Det er ikke kun udviklende for skolen, men også for de enkelte bestyrelsesmedlemmer, der supplerer hinandens kompetencer og faglighed.

Kandidatur til bestyrelsen

Vi imødekommer interesse og engagement for at indgå i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har løbende interesse i at høre fra mulige kandidater, der er parat til at stille op til generalforsamling.

Det er kun muligt for forældre, der har børn på skolen, at søge om kandidatur i bestyrelsen.

Bestyrelsen vil sikre den fornødne kontinuitet og komplementaritet. Derfor har vi løbende dialog og interviews med forældre, der ønsker at stille op. Vi vil fremtidssikre processen og sammensætningen af bestyrelsen, så vi har en mangfoldig bestyrelse, som både fagligt og personligt matcher de opgaver, der skal løses. Hvert år inden generalforsamlingen indstiller bestyrelsen kandidater til de ledige pladser.

Har du spørgsmål til bestyrelsens arbejde og evt. interesse i at bidrage, er du velkommen til at kontakte formand Ann Cathrine på 29 42 83 08 eller aclebech@yahoo.com.