Om samtykke vedrørende brug af fotos og video

Børnehaven Hulvej Privatskoles politik omkring offentliggørelse af billeder og video tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning om offentliggørelse af billeder på internettet.

Børnehaven deler billeder og videoer, så forældre og børn kan få glæde af dem samt synliggøre aktiviteter og arrangementer.

Ud fra datatilsynets krav udvælges og offentliggøres billeder kun, hvis de kan opfattes som almindelige og harmløse. Der gælder særlige regler for børn, og derfor skal der samtidig også være et gældende samtykke fra forældrene/forældremyndighedsindehavere. Ved offentliggørelse af billeder, vurderer den enkelte medarbejder, hvilke børn der kan identificeres og at billedet er harmløst.

Hvis et barn tydeligt kan identificeres, og der ikke er givet samtykke til offentliggørelse af fotos/video, vil billedet ikke blive offentliggjort. Eller barnet vil blive sløret.

Alle har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke eller få et billede fjernet/blive sløret.


Om brug af billeder og video

Hverdagsbilleder fra børnehaven

Børnehaven Hulvej Privatskole har forskellige medier og platforme, hvor vi offentliggør billeder og videoer. Den primære lukkede platform for offentliggørelse af billeder er Famly. Her har kun forældre og ansatte adgang.

Vi offentliggør også billede på sociale medier, hvis der ligger samtykke til dette. Vi anvender skolens/børnehavens Facebook-side samt Youtube og LinkedIn.

Det primære formål med at offentliggøre billeder er, at forældre og børn kan følge med i dagligdagen og f.eks. kan bruge billederne til at tale om særlige øjeblikke såvel som dagligdagssituationer.

Hvis materialet har markedsføring som formål, vil skolen kun bruge materiale, hvor der er givet samtykke til dette. Hvis der ikke foreligger et samtykke, vil skolen rette henvendelse til forældrene og anmode om samtykke. Markedsføring kan f.eks. være betalt annoncering på sociale medier, lokalavisen eller trykt materiale til åbent hus.

Gruppe- og portrætfotos

Der tages årligt gruppe- og portrætfotos, der kan købes af forældrene af den eksterne fotograf, hvis ønsket. Disse fotografier offentliggøres evt. på Famly, men kun hvis forældremyndighedsindehaver(e) have givet deres samtykke til dette.

Fotografering ved offentlige arrangementer

Vi optager videoer og fotograferer ofte til offentlige arrangementer som f.eks. forårskoncert, musical, opvisninger mv. Her gælder oplysningspligten, og der skal derfor ikke indhentes samtykke. Det vil sige, at vi forinden oplyser om, at der tages billeder, og at alle har ret til at få dem slettet/sløret. Her gælder samme grundprincipper som ved andre fotos der offentliggøres. De vurderes ud fra om de er almindelige og harmløse.

Hvis et billede ønskes slettet efter et offentligt arrangement, kan der rettes henvendelse til info@hulvejprivatskole.dk


Vedrørende opbevaring af billeder

På vores Facebook-side slettet vi billeder en gang om året. Vi sletter billeder, der ligger før det forgående år – hvor vi deler året 1. august. Det vil sige, at de billeder der ligger på Facebook, er maksimum op til omkring 2 år gamle.

Videoer på Youtube slettes senest efter 10. år fra de er offentliggjort, begrundet ud fra, at det for nogle vil være relevant at kunne finde og se ældre videoer igennem deres børnehavetid og skolegang.

Børnehaven har egne telefoner til rådighed, som anvendes til fotografering. Billederne opbevares kun her og uploades direkte til Famly eller f.eks. Facebook. En eller flere gange om året slettes billederne på telefonen permanent.


Hvad betyder dit ‘ja’ eller ‘nej’ konkret?

Et ‘nej’ vil betyde, at din barn i nogle situationer, må tages kortvarigt ud af en situation, hvis der skal tages billeder eller filmes. Eller at han/hun på anden måde ikke er synlig. Det kan betyde, at den ansatte er nødt til at bede barnet om at stille sig et andet sted, hvis der fotograferes/filmes under et arrangement i børnahaven. Det betyder, at de ansatte skal have øje for, at barnet ikke fotograferes i dagligdagen.

Hvis du siger ‘ja’, betyder det at dit barn må optræde på fotos og video ud fra de givne regler om, at billederne skal være harmløse og almindelige. Skulle du eller barnet finde, at et billede på nogen måde opleves som krænkende, har I til enhver tid ret til at få det slettet.


Sådan giver du dit samtykke

Forældremyndighedsindehaver(e) afgiver samtykke elektroniske via Famly. Samtykket kan til enhver tid ændres i Famly og vi vil også bede dig give besked til personalet i børnehaven samt skrive til en besked til administrationen på info@hulvejprivatskole.dk.

Hvis du har en gammel optagelsesblanket, hvor du via link skal udfylde samtykket, så lader du blot denne del være tom. Alle samtykker er flytter over til Famly, og du kan først udfylde dette, når I kan logge ind på dette.

Har I spørgsmål kontakt da Anja på anj@hulvejprivatskole.dk

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
5. februar kl. 11.00 – online

Børnehaven:
Aflyst – afholdes senere på året

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider