FIO – Forældreindflydelsesorgan

Christina Hegaard

FIO formand

Mobil: 76 43 45 17
Chrshegaard@hotmail.com

Særlige kompetencer
Forandringsledelse
Kultur og adfærd

Jonas Christensen

FIO næstformand

Mobil:
Mail:

Særlige kompetencer
kompetence
kompetence

Christina Linde

FIO-medlem

Mobil: 41 90 60 43
christinalinde@hotmail.dk

Særlige kompetencer
Kommunikation
Medarbejdertrivsel

Mette Foged

FIO suppleant

Mobil:
mail:

Særlige kompetencer
Kompetence
Kompetence

Cæcilie Kristiansen

FIO suppleant

Mobil:
Mail:

Særlige kompetencer
Kompetence
Kompetence

FIO – forældrenes mulighed for medindflydelse

Børnehaven er oprettet, så forældrene har mulighed for indflydelse ad to forskellige veje; igennem bestyrelsen og via FIO (ForældreIndflydelsesOrgan). FIO består af forældre, valgt af og blandt forældre, med myndighed over børn i børnehaven. FIO’s medlemmer vælges for en 1-årig periode, og genvalg kan finde sted. Det er muligt at være i FIO i den periode, ens barn/børn er i børnehaven.

Med til FIO’s møder deltager også et medlem af skolens bestyrelse (uden stemmeret) samt en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt det fastansatte personale. Det sikrer et bredt samarbejde mellem forældre, ansatte og bestyrelse. Desuden kan børnehavens og skolens leder også sidde med til disse møder, når det vurderes relevant – dog også uden stemmeret.

Forældre til børn i børnehaven har ikke stemmeret ved skolens generalforsamling, men vil kunne opnå stemmeret på baggrund af optagelse som skolekredsmedlem efter godkendelse af skolens bestyrelse.

FIO fastsætter i forbindelse med børnehavens overordnede pædagogiske tiltag principperne for institutionens arbejde. Derudover fastsætter FIO principper for anvendelse af budgetrammen.

FIO har indstillingsret ved ansættelse af personale i institutionen og ret til at deltage ved ansættelse af institutionens leder.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
5. februar kl. 11.00 – online

Børnehaven:
Aflyst – afholdes senere på året

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider