Mød os til åbent hus i Børnehaven

Vil du se børnehaven og vide mere om hverdagens gang, så kom forbi til åbent hus. Alle er velkomne.

Til åbent hus vil I som forældre få et indblik i hverdagens pædagogik, og de overvejelser der ligger bag vores pædagogiske arbejde. Vi fortæller mere om dagens rytme, aktiviteter og børnehavens værdier.

I vil møde forældre-repræsentanter, ledelse og pædagoger og får mulighed for at stille spørgsmål og kigge jer omkring i huset. Læs mere og tilmeld jer til næste åbent hus, ved at klikke neden for.

Beliggenhed

Børnehaven Hulvej Privatskole ligger på Krudthusvej 3B i Horsens. Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser med kort afstand til både skolens kolonihave, Nørrestrand, GymHouse og parkourbane. Det giver børn og personale de mest fantastiske muligheder for at benytte nærområdet. Børnehavens faciliteter er helt nye med stor legeplads og skønne indendørs rum til både motorik og leg, kreative aktiviteter, fortællerhjørne og leg. En børnehave, der summer af glæde og aktivitet med plads til både store og små fællesskaber.

Pædagogik

Vi ønsker at skabe en kultur, der bygger på tillid og anerkendelse. Ligesom i skoledelen lægger vi vægt på fællesskab, bevægelse og en nysgerrig tilgang til faglighed. Dermed lettes overgangen fra børnehave til skole, og der skabes en følelse af samhørighed.

Der vil blive skabt optimale rammer for at børnene kan udvikle sig personligt, socialt og følelsesmæssigt. Børnene vil blive mødt med respekt. Viden om, hvad der er rigtigt og forkert, skal læres ved at man ser, hvad der er det rette at gøre.

Børnehaven besøger ofte skolen og dens elever, og besøgene er gensidige. Der etableres relationer i form af Læsevenner og Store-venner, og børnehaven vil blive inddraget i forskellige skoleprojekter. Dermed vil arbejdsformer, materialer, pædagogik og kultur være genkendelig, når børnene starter i skole.

DGI certificering

Børnehaven Hulvej Privatskole er certificeret DGI-børnehave.

Idræt, leg og bevægelse er en naturlig del af hverdagen i Børnehaven Hulvej Privatskole. Der samarbejdes tæt med såvel skoledel som lokale idrætsforeninger. Der skabes rammer for, at børns naturlige bevægeglæde kommer i centrum, så de motiveres til fortsat bevægelse og skaber sunde vaner for livet. Målet er at styrke barnets

  • udvikling
  • sundhed
  • læring
  • trivsel og livskvalitet.

Nyt fra børnehaven

Vil du følge med i, hvad der sker i løbet af året i børnehaven og skolen? Vil du modtage nyheder, når der er næste åbent hus eller andre arrangementer? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du modtager op til 6 nyhedsmails om året.

Ud over at høre om kommende arrangementer, kan du også høre mere om hverdagen i både børnehaven og skolen. Der vil være historier og oplevelser fra børn, pædagoger og ansatte.

Faglighed

På Hulvej Privatskole foregår undervisningen på et højt niveau. Vi stiller krav og forventninger både til elever og forældre. Til gengæld tilbyder vi levende, engagerende og inspirerende skoledage, hvor eleverne bevæger sig både fysisk, fagligt og menneskeligt.

Fællesskab

Hulvej Privatskole er en traditionsrig skole med mange fælles oplevelser, som vi forventer alle elever og forældre bakker op om. Gennem fælles oplevelser skabes der kendskab til hinandens styrkesider, grobund for nye kammeratskaber samt fællesskabs-følelse.

Bevægelse

Vi arbejder med glade, aktive og positive elever i hverdagen. Ud over en solid boglig undervisning er vi aktive med sport/motion/gymnastik, kreative og musiske fag samt spændende fællesoplevelser. Alle ved, at man er i skole for at lære i et trygt undervisningsmiljø.

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

18. november 2020:
17.00 – 18.00: Informationsmøde om 0. klasse

23. januar 2021: 
11.00 – 12.00: Informationsmøde om 0. – 10. klasse

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider