Beliggenhed

Børnehaven Hulvej Privatskole ligger på Krudthusvej 3B i Horsens. Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser med kort afstand til både skolens kolonihave, Nørrestrand, GymHouse og parkourbane. Det giver børn og personale de mest fantastiske muligheder for at benytte nærområdet. Børnehavens faciliteter er helt nye med stor legeplads og skønne indendørs rum til både motorik og leg, kreative aktiviteter, fortællerhjørne og leg. En børnehave, der summer af glæde og aktivitet med plads til både store og små fællesskaber.

Pædagogik

Med en pædagogik, der tager udgangspunkt i tillidsvækkende relationer og en anerkendende tilgang, skabes der en fælles kultur til gavn for læring og overgang til skolen. Når børnene bliver præsenteret for de samme pædagogiske indsatser, tilgange og den samme kultur som i skolen, vil det lette overgangen fra børnehave til skole. Kulturen er kendetegnet ved, at fællesskab, bevægelse og faglighed har høj prioritet.

Pædagogisk vil der blive lagt stor vægt på dannelsesbegrebet.  Der skabes forudsætningerne for, at alle børn udvikler deres personlige, sociale og følelsesmæssige kompetencer.  Skæld ud sker som udgangspunkt ikke, men i stedet vil barnet blive guidet, anvist, vejledt og rådet på en anerkendende og respektfuld måde. Barnet får på denne måde viden om, hvad der er rigtig og forkert og hvad man må og ikke må.

Der vil blive lagt særlig vægt på, at børnehaven jævnligt besøger skolen, og at elever og lærere jævnligt besøger og benytter faciliteterne i børnehaven. Derudover vil der være tværfagligt samarbejde som eksempelvis læsevenner og store-venner. Elever fra skolen vil i forskellige projektperioder lave projekter med børnehavebørnene.
Der skabes koblingen mellem børnehave og skole, således at materialer, værktøjer, systemer, strukturer, pædagogik og kultur vil være genkendelig fra børnehave til skole.

DGI certificering

Hulvej Privatskole blev i januar 2014 certificeret som Danmarks første DGI Profilskole i idræt, leg og bevægelse. Tankerne og erfaringerne med arbejdet herom integreres i Børnehaven Hulvej Privatskole. Derfor er Børnehaven Hulvej Privatskole naturligvis også en  certificeret DGI børnehave.

Gennem arbejdet med grundlæggende tanker og værdier om idræt, leg og bevægelse og med integration af bevægelse i den pædagogiske hverdag skabes en børnehave, hvor idræt, leg og bevægelse er en naturlig del af hverdagen. Der er et tæt samarbejde med Hulvej Privatskole og lokale idrætsforeninger.  Som certificeret DGI børnehave sættes der nye standarder for barnets læring og udvikling gennem leg og bevægelse. Der skabes rammer for, at børns naturlige bevægeglæde kommer i centrum, så de motiveres til fortsat bevægelse og skaber sunde vaner for livet. Børnehaven Hulvej Privatskole er af den overbevisning, at daglig bevægelse styrker barnets udvikling, sundhed, læring, trivsel og livskvalitet.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

17. november
12.00-13.00 Informationsmøde, ledige pladser, 0. klasse, august 2019
16. januar 2019:
19.00 10. klasse på Hulvej Privatskole
28. april 2019: 
12.30-13.30 Børnehave
14.00 Hulvej Privatskole

Socialt

Kontakt

Copyright 2018 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider