Beliggenhed

Børnehaven Hulvej Privatskole ligger på Krudthusvej 3B i Horsens. Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser med kort afstand til både skolens kolonihave, Nørrestrand, GymHouse og parkourbane. Det giver børn og personale de mest fantastiske muligheder for at benytte nærområdet. Børnehavens faciliteter er helt nye med stor legeplads og skønne indendørs rum til både motorik og leg, kreative aktiviteter, fortællerhjørne og leg. En børnehave, der summer af glæde og aktivitet med plads til både store og små fællesskaber.

Pædagogik

Vi ønsker at skabe en kultur, der bygger på tillid og anerkendelse. Ligesom i skoledelen lægger vi vægt på fællesskab, bevægelse og en nysgerrig tilgang til faglighed. Dermed lettes overgangen fra børnehave til skole, og der skabes en følelse af samhørighed.

Der vil blive skabt optimale rammer for at børnene kan udvikle sig personligt, socialt og følelsesmæssigt. Børnene vil blive mødt med respekt. Viden om, hvad der er rigtigt og forkert, skal læres ved at man ser, hvad der er det rette at gøre.

Børnehaven besøger ofte skolen og dens elever, og besøgene er gensidige. Der etableres relationer i form af Læsevenner og Store-venner, og børnehaven vil blive inddraget i forskellige skoleprojekter. Dermed vil arbejdsformer, materialer, pædagogik og kultur være genkendelig, når børnene starter i skole.

DGI certificering

Børnehaven Hulvej Privatskole er certificeret DGI-børnehave.

Idræt, leg og bevægelse er en naturlig del af hverdagen i Børnehaven Hulvej Privatskole. Der samarbejdes tæt med såvel skoledel som lokale idrætsforeninger. Der skabes rammer for, at børns naturlige bevægeglæde kommer i centrum, så de motiveres til fortsat bevægelse og skaber sunde vaner for livet. Målet er at styrke barnets

  • udvikling
  • sundhed
  • læring
  • trivsel og livskvalitet.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

29. marts 2020: 
12.30 – 14.00: Børnehaven
14.00 – 15.00: Hulvej Privatskole (alle interesserede 0. – 10. klasse)

Socialt

Kontakt

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider