Pris

Betaling i 11 måneder (Aug – Jun). I juli måned foretages der opkrævning, hvis der ønskes sommerferiepasning – se mere om sommerferiepasning længere nede på siden.

Dagtilbudstakst: kr. 1.795,-
Deltidsplads*: kr. 1.306,-
Fuldkostordning**: kr. 608,-

Samlet udgift for fuldtidsplads: kr. 2.403,-
Samlet månedlig udgift for deltidsplads: kr. 1.914,-

* Se mere om krav og vilkår for deltidsplads længere nede på siden
** Obligatorisk for alle

Sommerferiepasning 2021 (uge 27, 28, 29 og 30)

1 uge: kr. 1000,-
2 uger: kr. 1800,-
3 eller 4 uger: kr. 2400,-
Prisen er incl. obligatorisk madordning.

Fripladstilskud

Forældre med barn i Børnehaven Hulvej Privatskole har mulighed for at søge fripladstilskud – både på pasningsdelen og madordningen.
Fripladstilskuddet søges gennem Horsens Kommune via den Digitale Pladsanvisning. Der skal altid  betales det beløb, der opkræves fra Hulvej Privatskole.
Friplads søges gennem Horsens Kommune og er ansøgningen godkendt, vil tilskuddet den første måned muligvis ikke være fratrukket opkrævningen fra Hulvej Privatskole. Det skyldes, at reguleringen den pågældende måned kommer direkte fra Horsens Kommune. Tilskuddet udbetales via NemKonto fra Horsens Kommune. Derfor er det vigtigt altid at betale det beløb, der bliver opkrævet fra Hulvej Privatskole.

Horsens Kommune giver kun fripladstilskud i forhold til deres egne takster. Evt. difference mellem Horsens Kommunes takster og Børnehavens Hulvej Privatskoles takster betales af forældrene.

Søskendetilskud

Forældre med flere børn i pasningstilbud i Horsens Kommune får søskendetilskud. Det betyder, at der betales fuld pris for den dyreste institutionsplads og halv pris på den billigste. Selvom Børnehaven Hulvej Privatskole er en privat børnehave, får forældre stadig kommunal søskenderabat på pasningen.
Søskendetilskuddet kører automatisk. Hulvej Privatskole får besked fra Horsens Kommune om, hvilke børn, der er berettiget til søskendetilskuddet. Beløbet trækkes automatisk fra den månedlige opkrævning.
Vær opmærksom på, at der ikke ydes søskendetilskud, hvis man har et barn i Børnehaven Hulvej Privatskole og et barn i Hulvej Privatskole eller SFO, da børnehaven får kommunalt tilskud, hvorimod skoledelen får statstilskud.

Deltidsplads

Med virkning fra 1. januar 2019 har forældre på barsel ret til en deltidsplads i et dagtilbud på 30 timer om ugen. Retningslinjer for en deltidsplads:

  • Du skal som minimum være fraværende i 40% af din arbejdstid. Hvis du er fuldtidsansat betyder det, at du skal være fraværende mindst 15 timer om ugen.
  • Du bestemmer selv, hvornår på ugen og hvornår på dagen du placerer de 30 timer, som deltidspladsen omfatter.
  • Dit barns fremmøde bliver registreret i dagtilbuddet ud fra, hvornår barnet kommer og går. Hvis dit barn er der mere end 30 timer på en uge, overgår deltidspladsen automatisk til en almindelig fuldtidsplads.
  • Din deltidsplads skal begynde den 1. i en måned. Den kan tidligst begynde den førstkommende 1., efter du har ret til fravær efter barselsloven.
  • Du skal afholde dit fravær i én sammenhængende periode. Hvis I har fravær efter barselsloven i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.

Ønsker du at gøre brug af retten til en deltidsplads i Børnehaven Hulvej Privatskole, skal du indsende ansøgning om deltidsplads til din opholdskommune; for langt de fleste forældre i Børnehaven Hulvej Privatskole er det Horsens Kommune. Ansøgningsskemaet ved Horsens Kommune rekvireres ved henvendelse til den Kommunale Pladsanvisning eller kan findes på Horsens Kommunes hjemmeside.
Ansøgningen skal indsendes senest 2 måneder, før der ønskes at gøre brug af deltidspladsen.

Taksten for en deltidsplads i 2021 er kr. 1306 pr. måned. Taksten for fuldkostordning er kr. 608 og er obligatorisk. Dermed bliver den samlede månedlige betaling for en deltidsplads kr. 1914.

Deltidspladsen ophører:

  • Den sidste hverdag i den måned, hvor retten til fravær udløber ELLER
  • Hvis dit fravær afbrydes eller på anden måde ophører. Du kan dog afbryde dit fravær i op til 5 uger, uden at din deltidsplads ophører.

Herefter bliver din deltidsplads automatisk til en fuldtidsplads.

Du har pligt til at oplyse til både kommune og dagtilbud, hvis dit fravær afbrydes i en periode på mere end 5 uger, eller hvis fraværet af anden grund afbrydes.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
5. februar kl. 11.00 – online

Børnehaven:
Aflyst – afholdes senere på året

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider