Pris

Børnehavetakst fra 1/8 2019 til 30/6 2020 pr. måned : kr. 1739,- (11 måneder).
Ny børnehavetakst for 2020/2021 fastsættes af skolens bestyrelse i maj måned.
Takst for obligatorisk fuldkostordning pr måned: kr. 548,- (11 måneder)
I alt hver måned: kr. 2287,- (i 11 måneder)

Sommerferiepasning 2020 (uge 28, 29, 30 og 31)

1 uge: kr. 1000,-
2 uger: kr. 1800,-
3 eller 4 uger: kr. 2400,-
Prisen er incl. obligatorisk madordning.

Fripladstilskud

Forældre med barn i Børnehaven Hulvej Privatskole har mulighed for at søge fripladstilskud – både på pasningsdelen og madordningen.
Fripladstilskuddet søges gennem Horsens Kommune via den Digitale Pladsanvisning. Der skal altid  betales det beløb, der opkræves fra Hulvej Privatskole.
Friplads søges gennem Horsens Kommune og er ansøgningen godkendt, vil tilskuddet den første måned muligvis ikke være fratrukket opkrævningen fra Hulvej Privatskole. Det skyldes, at reguleringen den pågældende måned kommer direkte fra Horsens Kommune. Tilskuddet udbetales via NemKonto fra Horsens Kommune. Derfor er det vigtigt altid at betale det beløb, der bliver opkrævet fra Hulvej Privatskole.

Horsens Kommune giver kun fripladstilskud i forhold til deres egne takster. Evt. difference mellem Horsens Kommunes takster og Børnehavens Hulvej Privatskoles takster betales af forældrene.

Søskendetilskud

Forældre med flere børn i pasningstilbud i Horsens Kommune får søskendetilskud. Det betyder, at der betales fuld pris for den dyreste institutionsplads og halv pris på den billigste. Selvom Børnehaven Hulvej Privatskole er en privat børnehave, får forældre stadig kommunal søskenderabat på pasningen.
Søskendetilskuddet kører automatisk. Hulvej Privatskole får besked fra Horsens Kommune om, hvilke børn, der er berettiget til søskendetilskuddet. Beløbet trækkes automatisk fra den månedlige opkrævning.
Vær opmærksom på, at der ikke ydes søskendetilskud, hvis man har et barn i Børnehaven Hulvej Privatskole og et barn i Hulvej Privatskole eller SFO, da børnehaven får kommunalt tilskud, hvorimod skoledelen får statstilskud.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

29. marts 2020: 
12.30 – 14.00: Børnehaven
14.00 – 15.00: Hulvej Privatskole (alle interesserede 0. – 10. klasse)

Socialt

Kontakt

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider