Børnehaven Hulvej Privatskole

Beliggenhed

Børnehaven Hulvej Privatskole ligger på Krudthusvej 3B i Horsens.

Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser med kort afstand til både skolens kolonihave, Nørrestrand, GymHouse og parkourbane. Det giver børn og personale de mest fantastiske muligheder for at benytte nærområdet. Børnehavens faciliteter er helt nye med stor legeplads og skønne indendørs rum til både motorik og leg, kreative aktiviteter, fortællerhjørne og leg.

Børnehaven Hulvej Privatskole er en børnehave, der summer af glæde og aktivitet med plads til både store og små fællesskaber.

Pædagogik

Vi ønsker at skabe en kultur, der bygger på tillid og anerkendelse. Ligesom i skoledelen, lægger vi vægt på fællesskab, bevægelse og en nysgerrig tilgang til faglighed. Dermed lettes overgangen fra børnehave til skole, og der skabes en følelse af samhørighed.

Der vil blive skabt optimale rammer for, at børnene kan udvikle sig personligt, socialt og følelsesmæssigt. Børnene vil blive mødt med respekt. Viden om, hvad der er rigtigt og forkert, skal læres ved, at man ser, hvad der er det rette at gøre.

Børnehaven besøger ofte skolen og dens elever, og besøgene er gensidige. Der etableres relationer i form af Læsevenner og Store-venner, og børnehaven vil blive inddraget i forskellige skoleprojekter. Dermed vil arbejdsformer, materialer, pædagogik og kultur være genkendelig, når børnene starter i skole.

Pædagogik

Vi ønsker at skabe en kultur, der bygger på tillid og anerkendelse. Ligesom i skoledelen lægger vi vægt på fællesskab, bevægelse og en nysgerrig tilgang til faglighed. Dermed lettes overgangen fra børnehave til skole, og der skabes en følelse af samhørighed.

Der vil blive skabt optimale rammer for at børnene kan udvikle sig personligt, socialt og følelsesmæssigt. Børnene vil blive mødt med respekt. Viden om, hvad der er rigtigt og forkert, skal læres ved at man ser, hvad der er det rette at gøre.

Børnehaven besøger ofte skolen og dens elever, og besøgene er gensidige. Der etableres relationer i form af Læsevenner og Store-venner, og børnehaven vil blive inddraget i forskellige skoleprojekter. Dermed vil arbejdsformer, materialer, pædagogik og kultur være genkendelig, når børnene starter i skole.

“Hvor er vi heldige! Vi kan aflevere vores børn i en fantastisk børnehave. Glæde og engagement lyser ud af de ansatte, og vores børn viser os, at de har det fantastisk, både med ord og lys i øjnene. TAK!”

– Forælder til barn i børnehaven, den årlige tilfredshedsundersøgelse

DGI-certificering

Børnehaven Hulvej Privatskole er certificeret DGI-børnehave og har egen bevægelseshal, GymHouse, til rådighed.

Idræt, leg og bevægelse er en naturlig del af hverdagen i Børnehaven Hulvej Privatskole. Der samarbejdes tæt med såvel skoledel som lokale idrætsforeninger. Der skabes rammer for, at børns naturlige bevægeglæde kommer i centrum, så de motiveres til fortsat bevægelse og skaber sunde vaner for livet. Målet er at styrke barnets:

  • udvikling
  • sundhed
  • læring
  • trivsel og livskvalitet.

Børnenormering

Børnehaven Hulvej Privatskole er godkendt til i alt 120 børn af Horsens Kommune. I perioden fra august til april måned vil der være en børnenormering i børnehaven på 84 børn. I perioden fra maj til juli vil der være en børnenormering på 110 børn.

Børnenormering

Børnehaven Hulvej Privatskole er godkendt til i alt 120 børn af Horsens Kommune. I perioden fra august til april måned vil der være en børnenormering i børnehaven på 84 børn. I perioden fra maj til juli vil der være en børnenormering på 110 børn.

værdi-blomsterne

Børnehaven arbejder ud fra de samme værdier som skolen, men har også eget værdisæt i tråd med de overordnede.

Børnehavens kerneværdier og kerneopgave er repræsenteret via 3 blomster, der alle hænger sammen ved rødderne.

Kerneopgaven ligger ved blomsternes rødder, fordi det er her, alt gror ud fra. Blomsternes rødder rører hinanden og er forbundne, fordi vi ser ligesådan på vores værdier. De påvirker alle hinanden og skal have gode vilkår, fordi den ene blomsts sundhed også har indflydelse på de andres.

De 3 værdier er repræsenteret i blomsternes blade: fællesskaber, dannelse og rammer. Disse værdier er uddybet i blomsternes kronblade i forhold til, hvad vi forbinder med disse værdier.

“Vi har en klar oplevelse af, at børnehaven er meget mere end et ‘pasningstilbud’. Vi oplever, at vores barn udvikler sig, trives og bliver tilstrækkeligt udfordret. Mange tak for jeres enorme stykke arbejde.”

– Forælder til barn i børnehaven, den årlige tilfredshedsundersøgelse

Skoleforberedende forløb

Fra maj til juli kører børnehaven et skoleforberedende forløb for de børnehavebørn, der i august skal starte i skole. Det skoleforberedende forløb afholdes på skolen, hvor fokus vil være på gradvist at introducere børnene for skolen, som er en helt ny verden fra deres perspektiv.

Det skoleforberedende forløb køres af vores skolepædagoger og kendte ansigter fra børnehaven. På den måde sikrer vi, at overgangen fra de vante rammer i børnehaven til skolen sker så nænsomt som muligt og i børnenes eget tempo.

Vores skoleforberedende forløb afholdes kun for de børn, der er tilknyttet børnehaven før 1. maj i det år, de skal starte i skole. Børn, der ikke er tilknyttet Børnehaven Hulvej Privatskole, starter i skole i august måned og vil ikke have en overgangsordning fra børnehave til Hulvej Privatskole.

Skoleforberedende forløb

Fra maj til juli kører børnehaven et skoleforberedende forløb for de børnehavebørn, der i august skal starte i skole. Det skoleforberedende forløb afholdes på skolen, hvor fokus vil være på gradvist at introducere børnene for skolen, som er en helt ny verden fra deres perspektiv.

Det skoleforberedende forløb køres af vores skolepædagoger og kendte ansigter fra børnehaven. På den måde sikrer vi, at overgangen fra de vante rammer i børnehaven til skolen sker så nænsomt som muligt og i børnenes eget tempo.

Vores skoleforberedende forløb afholdes kun for de børn, der er tilknyttet børnehaven før 1. maj i det år, de skal starte i skole. Børn, der ikke er tilknyttet Børnehaven Hulvej Privatskole, starter i skole i august måned og vil ikke have en overgangsordning fra børnehave til Hulvej Privatskole.

Mød os til åbent hus 

Vil du se børnehaven og vide mere om hverdagens gang, så kom forbi til Åbent Hus. Alle er velkomne.

Til Åbent Hus vil I som forældre få et indblik i hverdagens pædagogik, og de overvejelser der ligger bag vores pædagogiske arbejde. Vi fortæller mere om dagens rytme, aktiviteter og børnehavens værdier.

I vil møde forældre-repræsentanter, ledelse og pædagoger og får mulighed for at stille spørgsmål og kigge jer omkring i huset. Læs mere og tilmeld jer til næste Åbent Hus ved at klikke nedenfor.

Få et kig indenfor – hjemmefra 

Tryk play og få en smagsprøve på børnehavens mange faciliter og muligheder.