Eksterne samarbejder

Skolens eksterne samarbejde

Hulvej Privatskole har en stærk tradition for undervisnings- og læringsforløb i samspil med en mangfoldig række af kultur-, fritids- og samfundsaktører. Disse eksterne samarbejder foregår både på og uden for skolen og hjælper os med at udvide vores horisont og klæde eleverne på til fremtiden.

For eksempel har vi samarbejder, der drejer sig om faglig udvikling, fremtidige uddannelses- og jobmuligheder samt forebyggende trivselsarbejde. Samarbejderne er altid under udvikling, og listen er derfor ikke udtømmende. Læs mere herunder.

Skolens eksterne samarbejde

Hulvej Privatskole har en stærk tradition for undervisnings- og læringsforløb i samspil med en mangfoldig række af kultur-, fritids- og samfundsaktører. Disse eksterne samarbejder foregår både på og uden for skolen og hjælper os med at udvide vores horisont og klæde eleverne på til fremtiden.

For eksempel har vi samarbejder, der drejer sig om faglig udvikling, fremtidige uddannelses- og jobmuligheder samt forebyggende trivselsarbejde. Samarbejderne er altid under udvikling, og listen er derfor ikke udtømmende. Læs mere herunder.

Faglig udvikling

Vi lægger vægt på at udvikle hele mennesker gennem høj faglighed, fællesskab og bevægelse. Her følger nogle af de samarbejder, der understøtter den udvikling:

 • Dansk Skoleskak: Skak som understøttende redskab til både matematikundervisningen og fællesskabet
 • Det rullende Learnmark: Naturfagsfestival, besøg på ungdomsuddannelser, temadage, gæstelærere m.m.

 • DM i fagene: Landsdækkende faglig konkurrence i fag som dansk, tysk, matematik og naturfag
 • Horsens Museum: Skoletjeneste med museet som læringsmiljø
 • ICCS 2022: International undersøgelse af elevers forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold i 8. klasse
 • Kemishow Aarhus Universitet: Omrejsende naturvidenskabeligt opvisningsshow
 • Learnmark Talent: IT, iværksætteri, naturvidenskab m.m. for 8.-9. klasse
 • PISA 2022: International undersøgelse af OECD, der tester 15-16-årige i bl.a. læsning, matematik og naturfag
 • Sportscollege: Mulighed for at kombinere 10. klasse med det at være seriøs ungdomsatlet
 • Skolevalg: Autentisk valgkampslignende forløb, der afholdes hvert andet år med valgkort, stemmesedler og valgurner
 • TalentCamp.dk: Fagligt og socialt tilbud for elever i 7.-9. årgang med et særligt højt fagligt niveau. Dansk-, matematik- og engelskundervisning ude af huset på de fagligt dygtigste elevers præmisser. Samtidig en mulighed for at møde ligesindede og være sociale omkring det faglige.

Faglig udvikling

Vi lægger vægt på at udvikle hele mennesker gennem høj faglighed, fællesskab og bevægelse. Her følger nogle af de samarbejder, der understøtter den udvikling:

 • Dansk Skoleskak: Skak som understøttende redskab til både matematikundervisningen og fællesskabet
 • Det rullende Learnmark: Naturfagsfestival, besøg på ungdomsuddannelser, temadage, gæstelærere m.m.

 • DM i fagene: Landsdækkende faglig konkurrence i fag som dansk, tysk, matematik og naturfag

 • Horsens Museum: Skoletjeneste med museet som læringsmiljø
 • ICCS 2022: International undersøgelse af elevers forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold i 8. klasse
 • Kemishow Aarhus Universitet: Omrejsende naturvidenskabeligt opvisningsshow
 • Learnmark Talent: IT, iværksætteri, naturvidenskab m.m. for 8.-9. klasse
 • PISA 2022: International undersøgelse af OECD, der tester 15-16-årige i bl.a. læsning, matematik og naturfag
 • Sportscollege: Mulighed for at kombinere 10. klasse med det at være seriøs ungdomsatlet
 • Skolevalg: Autentisk valgkampslignende forløb, der afholdes hvert andet år med valgkort, stemmesedler og valgurner
 • TalentCamp.dk: Fagligt og socialt tilbud for elever i 7.-9. årgang med et særligt højt fagligt niveau. Dansk-, matematik- og engelskundervisning ude af huset på de fagligt dygtigste elevers præmisser. Samtidig en mulighed for at møde ligesindede og være sociale omkring det faglige

“Tusind tak fordi I prioriterer at sende børn på TalentCamp. Vores datter har været afsted på dansk-camp i flere år, og det har virkelig givet hende fagligt udbytte, sociale kompetencer og fede oplevelser. Tak!”

– Forælder til elev på skolen

Uddannelse og job (UJ)

Hulvej Privatskole har sin vigtigste mission i at udvikle eleverne fagligt, så de forberedes til videre uddannelsesforløb. Det gør vi bl.a. gennem disse samarbejder:

 • Praktik: Individuelle praktikforløb for 7.-10. årgang
 • Koordinatornetværk af skoler i Horsens Kommune
 • Projekt Samspil: Virksomhedsbesøg og forløb om job og karriere for 5.-7. og 9. årgang
 • Skills og introkurser: Konkurrence for 8. årgang hos erhvervsuddannelser
 • Uddannelse af lærerkollegiet: fx ift. vejledning og UPV
 • Uddannelsesmesse for 8.-9. og 10. årgang
 • UJ-dag på VIA University College for 9. årgang
 • UJ-vejleder: Samarbejde om årsplaner, kollektiv og individuel vejledning af elever, optag på ungdomsuddannelser, UPV-møder m.m.

Skole, sociale myndigheder og politi (SSP)

SSP er det forebyggende samarbejde, der finder sted mellem skolen, socialvæsenet og politiet. Samarbejdet foregår mellem skolen og kommunen og indebærer bl.a.:

 • Oplæg for eleverne i 3. og 5.-8. klasse
 • Oplæg for forældre i 3., 5. og 8. klasse
 • Sidste skoledag: Årligt socialt arrangement på 9. klasses sidste skoledag
 • SSP-netværk i kommunen
 • Forebyggende læringsforløb: temaer som trivsel, sociale medier, kriminalitet rusmiddelforebyggelse m.m.
 • Ungeprofilundersøgelse: Årlig forebyggende undersøgelse, der indsamler aktuel viden om unges trivsel, sundhed og livsopfattelse

Skole, sociale myndigheder og politi (SSP)

SSP er det forebyggende samarbejde, der finder sted mellem skolen, socialvæsenet og politiet. Samarbejdet foregår mellem skolen og kommunen og indebærer bl.a.:

 • Oplæg for eleverne i 3. og 5.-8. klasse
 • Oplæg for forældre i 3., 5. og 8. klasse
 • Sidste skoledag: Årligt socialt arrangement på 9. klasses sidste skoledag
 • SSP-netværk i kommunen
 • Forebyggende læringsforløb: temaer som trivsel, sociale medier, kriminalitet rusmiddelforebyggelse m.m.
 • Ungeprofilundersøgelse: Årlig forebyggende undersøgelse, der indsamler aktuel viden om unges trivsel, sundhed og livsopfattelse

“Et af de bedste valg, vi har truffet med vores barn, har været at skifte til Hulvej Privatskole. Vi er blevet lyttet til, forstået og der er handlet på det. Sikke en udvikling, der er sket. Tak er et fattigt ord.”

– Forælder til elev på skolen

Øvrige

Vores eksterne samarbejder er altid under udvikling og derfor er listen her ikke udtømmende. Nogle af vores øvrige samarbejder indebærer bl.a.:

 • Danske skoleelever og Horsens Børnebyråd: Elevinddragelse og -demokrati. To repræsentanter fra hver skole i kommunen har medindflydelse på aktiviteter for børn og unge
 • Headspace Horsens: Oplæg for udskolingselever og samarbejde om enkeltforløb
 • Oplægsholdere: Eksterne oplægsholdere kommer og giver perspektiv på et givent emne. Fx Sanne Søndergaard, Mads Herschend, Jonas Ravn m.fl.
 • Sundhedsplejerske: Kommunalt trivsels- og sundhedstilbud både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen
 • Vor Frelser Sogn: Konfirmationsforberedelse, juleafslutning, kulturtimer og minikonfirmand i 3. klasse

Øvrige

Vores eksterne samarbejder er altid under udvikling og derfor er listen her ikke udtømmende. Nogle af vores øvrige samarbejder indebærer bl.a.:

 • Danske skoleelever og Horsens Børnebyråd: Elevinddragelse og -demokrati. To repræsentanter fra hver skole i kommunen har medindflydelse på aktiviteter for børn og unge
 • Headspace Horsens: Oplæg for udskolingselever og samarbejde om enkeltforløb
 • Oplægsholdere: Eksterne oplægsholdere kommer og giver perspektiv på et givent emne. Fx Sanne Søndergaard, Mads Herschend, Jonas Ravn m.fl.
 • Sundhedsplejerske: Kommunalt trivsels- og sundhedstilbud både i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen
 • Vor Frelser Sogn: Konfirmationsforberedelse, juleafslutning, kulturtimer og minikonfirmand i 3. klasse

Hør mere til Åbent Hus

To gange om året holder vi Åbent Hus, hvor interesserede børn og forældre kan opleve skolen og møde elever, lærere og ledelsen.