Indmeldelse skole

Sådan bliver du meldt ind

Inden optagelse på skolen anbefaler vi at besøge skolen på en af åbent-hus-dagene.

Barnet meldes ind via Venteliste-systemet – se link længere nede på siden. Det koster kr. 1500,- i indmeldelsesgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse på ventelisten.

Når der er en ledig plads, bliver man kontaktet. Der afholdes en personlig samtale inden optagelse.

For indmeldelse:
Log ind med dit NemID via nedenstående link. Der betales indmeldelsesgebyr samtidig med tilmelding via online betaling.

o. klasse

Børn, der har gået i Børnehaven Hulvej Privatskole, har fortrinsret til opstart i 0. klasse på Hulvej Privatskole det år, hvor barnet fylder 6 år.

1.-10. klasse

Børn, der har gået i Børnehaven Hulvej Privatskole, har fortrinsret til opstart i 0. klasse på Hulvej Privatskole det år, hvor barnet fylder 6 år.

I 7. årgang oprettes et ekstra spor. Her kan tilmelding foregå løbende. Enkelte ledige pladser på alle årgange kan forekomme. Der indkaldes på alle årgange til personlig samtale inden optagelse.

For yderligere information: kontakt skolens kontor.

1.-10. klasse

Børn, der har gået i Børnehaven Hulvej Privatskole, har fortrinsret til opstart i 0. klasse på Hulvej Privatskole det år, hvor barnet fylder 6 år.

I 7. årgang oprettes et ekstra spor. Her kan tilmelding foregå løbende. Enkelte ledige pladser på alle årgange kan forekomme. Der indkaldes på alle årgange til personlig samtale inden optagelse.

For yderligere information: kontakt skolens kontor.