10. klasse

Et skoleår med tid til fordybelse, oplevelser, personlig og faglig udvikling

Er det tid til at blive udfordret? Tid til nye oplevelser?  Tid til at prøve dine egne grænser af? – og vil du samtidig gerne blive dygtigere, lære en masse nyt om dig selv, møde nye fag og kammerater? Så har vi det perfekte skoletilbud til dig. I 10. klasse på Hulvej Privatskole vil skoledagene være fyldt med spændende og anderleders fag og emner – alt sammen bundet sammen af fordybelsesdage, rejser og oplevelser ud af huset. Her har vi nemlig tid til dig og dét, du har brug for, så du bagefter kan vælge din drømmeuddannelse.

BOOK EN SAMTALE MED EN LÆRER FRA 10. KLASSE

Hvis du vil kontaktes af en af vores lærere fra 10. klasse, har du mulighed for at aftale et særligt tidspunkt for dette. Her kan du spørge mere ind til årets gang, faglighed, forventning og andre ting, som du gerne vil have mere viden om.

Tid til oplevelser – rejser og ture.

Året vil byde på to større rejser og flere dagsture.

London; en kulturtur, hvor du skal mærke storbyens magi. Med et tætpakket program skal du bl.a. opleve Londons seværdigheder, besøge en gammel engelsk kostskole, se musical og selvfølgelig afprøve dit engelsk.

Østrig; i januar skal du med på skolens traditionsrige skitur, hvor elever fra alle årgange deltager. Her skal du hver dag på skiskole, og dagen afslutter altid med hyggeligt samvær.

Dagsture; året vil starte med introdage, hvor du skal lære dine nye kammerater at kende. Her vil du helt sikkert blive udsat for opgaver, som kræver mod, hjælpsomhed og opfindsomhed. Et besøg på en af Danmarks ældste højskoler og en tur til Flensborg, hvor dit tysk skal udfordres, vil også være på skoleskemaet. Vi giver os tid til oplevelser.

Tid til dig – På skoleskemaet vil ugen byde på:

Medborgerskab; Medborgerskab skal give eleverne faglige og personlige forudsætninger for at agere kritisk og konstruktivt i det globaliserede samfund og fællesskab – lokalt, nationalt og internationalt.
Faget skal vække nysgerrighed og interesse i forhold til den verden vi lever i. Motivere til initiativ og ansvar, og igennem debat og gode argumenter forholde sig til historiske og aktuelle emner som; demokrati, kultur, verdensorden, EU, krig og fred, ulighed, klimaudfordringer m.m.
Det handler om det store samfundsfællesskab, men også om den enkelte i de små fællesskaber, der vedrører familie og venner – og ikke mindst det forpligtende fællesskab, der er i 10. klasse på Hulvej Privatskole.

Idræt og bevægelse; Der er skemalagt to ugentlige idrætstimer, hvor hovedsigtet er at skabe motivation, glæde og lyst ved leg og bevægelse. Eleverne vil blive præsenteret for traditionelle og velkendte discipliner og lege, men vi skal også eksperimentere og forsøge os med nyere, alternative og ukendte idrætsaktiviteter.
Udover de skemalagte timer, vil flere fredage blive anvendt til større idrætsarrangementer, hvor der er tid og rum til fordybelse og ture ud af huset.
Vi garanterer et højt aktivitetsniveau med sved på panden, hvor glæde, smil og fællesskab står i centrum.

Fordybelses- og turdage; Hver fredag er reserveret til en alternativ undervisningsdag, hvor vi lægger de almindelige boglige timer til side. Fredagene fordeles mellem de forskellige fag og lærere, som i samarbejde med eleverne, vil tilrettelægge en spændende og anderledes skoledag – på skolen, ude i byen eller et helt anden sted. Vi skal lave anderledes undervisning, høre foredrag, besøge virksomheder og museer, lave projekter og meget andet. Fredag er dagen hvor vi har tid til fordybelse, og hvor innovation, værdier, holdninger og fællesskab er mindst lige så vigtige som faglighed.

SE MERE HER

Vil du se flere videoer fra skolen? Så tag et kig på vores Youtube-kanal, hvor de finder videoer af både stort og småt. Her ligger både virtuelle rundvisninger, klip fra fællesarrangementer og meget mere.

Tid til fordybelse- boglige fag.

I løbet af skoleåret arbejder vi i fire overordnede temaer, som hver især strækker sig over et par måneder:

  • Kultur
  • Identitet og fremtid
  • Livsstil og idealer
  • Før og nu

Temaerne er gennemgående i alle fagene og vil således agere overskrift og fællesnævner i de fleste timer for en periode. Fagene taler sammen og skaber i fællesskab med eleverne en tværfaglig forståelse af de forskellige temaer, som ofte vil indeholde en ekskursion.

Læs hvad Andreas og Emilie fik ud af 10. klasse

I det digitale magasin om 10. klasse, kan du bl.a. læse, hvorfor Andreas og Emilie valgte 10. klasse.

I interviewene kan du læse mere om deres oplevelser af timerne, rejser, sammenholdet, undervisning og hvilke udfordringer, de har stået over for. Du kan også læse deres råd til kommende elever, og hvad andre kan forvente af et år i 10. klasse.

Efter den første måned, hvor hun skulle lære klassen at kende, og de skulle lære hende at kende, er hun nu helt tryg i fællesskabet. Hun oplevede at både lærere og klassekammerater var imødekommende, og at her kan man være som man er. Faktisk er folk meget forskellige, både fagligt og menneskeligt, fortæller Emilie. ”Faktisk er jeg imponeret over, hvor godt vi kommer ud af det med hinanden”, siger hun smilende. (Uddrag af interviewet med Emilie)

Valgfag

I folderen kan du se, hvilke fag der bliver udbudt i skoleåret 2021-2022. Eleverne skal have et valgfag, og der er valgfag inden for mange forskellige områder som f.eks. håndbold, drama, billedkunst, håndværk og design, opvisningshold (spring eller rytme), yoga og andre spændende fag. Det vil variere fra år til år.

Fag i 10. klasse

Dansk; I dansk arbejder vi overordnet med at styrke og videreudvikle kompetencerne: Læsning, skriftlig fremstilling, fortolkning og kommunikation via forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Der læses én fælles, dansk roman og to efter eget valg. I skriftlig fremstilling og fortolkning arbejder vi med mange forskellige genrer og både ældre og nutidige tekster. Eleverne skal opnå forståelse for, hvordan vi bruger sproget til al slags kommunikation: I mødet med andre og i tekster, hvor kommunikationssituationen er bygget op omkring en afsender og modtager. Via arbejdet med den Obligatoriske Selvvalgte Opgave arbejder eleverne med afklaring af egne ønsker og muligheder i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Dette fordrer, at eleverne har forståelse for egne faglige, sociale og personlige kompetencer.

Matematik; Målet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv og samfundsliv.
Vi arbejder med forskellige undervisningsmetoder, for at sikre, at alle har et trygt rum, de kan arbejde ud fra. Der arbejdes i løbet af skoleåret selvstændigt, par og grupper.
Vi ønsker en undervisning hvor faglighed og kreativitet er med til at styrke den enkelte elev og bidrager til at udvikle demokratiske og socialt ansvarlige elev.
For at nå ovenstående mål vil der være en del hjemmearbejde; det er VIGTIGT, at disse arbejdsopgaver bliver udført og til tiden.
Vi Kommer til at arbejde og lave test med emnerne: Økonomi-Bank verden- Lån-Opsparing- Vækstfunktion- Trigonometri- Geometri- Første og anden gradsfunktioner og Statistik.

Fysik/Kemi; Undervisningen vil tage udgangspunkt i de ting de kender fra hverdagen og mål for undervisningen er:

  • At eleverne erkender anvendelsen af fysik/kemi i vores hverdag og i vores samfund.
  • At eleverne selv får mulighed for at nå til en naturvidenskabelig erkendelse i kraft af de forsøg de laver.
  • At deres naturlige nysgerrighed bliver vækket.
  • At de bliver stimuleret til at tage ansvar for egen læring og at de får finpudset deres notatteknik og strukturere disse.

Vi kommer til at arbejde med: Alkohol-Plastik-Olie-Grundlæggende kemi- Lyd-Lys-Radioaktivitet-Bølger-Svingninger.
Eleverne skal lære at arbejde i forskellige grupper både de grupper der fungerer og de grupper der ikke fungerer.
Til alle forsøg skal eleverne lave små rapporter som alle skal afleveres. Rapporten skal skrives på computer og de skal bruges til at sørge for at eleverne har forstået forsøgene og derved kan bruge dem til fs10 prøven.

Engelsk; Formidling og kommunikation er nøgleordene i engelsk i 10. klasse.
Målet er at kunne udtrykke sig på engelsk, og give sin mening til kende om forskellige emner. Det sker igennem samtaler om læste tekster, i gruppearbejde og debatter samt ved præsentationer af problemstillinger, sange, fritidsinteresser og andre relevante emner.
Vi læser noveller, artikler, blogs og informative tekster, ser dokumentarer, film og musikvideoer og øver sproget, så eleverne udvikler en tryghed i at formulere sig på et fremmedsprog.
En vigtig del af engelskundervisningen er også kultur- og samfundsforståelse i engelsktalende lande. Oplagte lande er naturligvis USA og England, hvor vi ser på aktuelle politiske temaer, men også historiske begivenheder, som stadig spiller en stor rolle. Derudover kan inddrages temaer fra Indien, Sydafrika, Australien og andre tidligere kolonier.
I 10. klasse arbejder vi med skriftlighed i nogle få kendte genre. Hvordan man skriver en artikel, et brev og en historie, og hvornår man er formel og uformel i sin skriftlige kommunikation.
Derudover arbejdes der med grammatik, som svarer til prøven i 10. klasse. Eleverne kommer med vidt forskellige forudsætninger og niveauer i engelsk, og nogle grammatikforløb vil derfor være sammensat efter behov.

Tysk; Tysktimerne handler først og fremmest om kommunikation. Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, således de kan forstå talt og skrevet tysk og udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
Undervisningen tilstræbes så varieret som muligt og vil indeholde mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer. Vi vil synge tyske hits, læse aktuelle artikler, arbejde med tyske serier og film og selvfølgelig også fordybe os i den spændende tyske historie.
IT inddrages som arbejdsredskab i dagligdagen og internettet, online-programmer, præsentationsværktøjer, m.m. vil være en naturlig del af undervisningen.
Det kræver ikke noget særligt niveau at kunne deltage i undervisningen. Hvis eleven yder en indsats og har lysten til at udvikle sine tyske færdigheder inden for sprog og kultur, kan det ikke undgås at blive bedre.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
5. februar kl. 11.00 – online

Børnehaven:
Aflyst – afholdes senere på året

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider