3-5. klasse

Fagligt

Der arbejdes på disse klassetrin videre på de grundlæggende færdigheder eleverne har tilegnet sig de første tre skoleår.
Undervisningen tilrettelægges, så eleverne erfarer, at de er en del af et større fællesskab. For at tilgodese elevernes forskelligheder/læringsstile er undervisningen meget varieret. Læringen sker gennem fælles klasseundervisning, makker-, gruppe-, værkstedsarbejde og leg. Der vil være fokus på bevægelse og aktivitet i undervisningen.
I klassesammenhæng arbejdes kontinuerligt med at skabe gode sociale relationer, fremme elevernes sociale kompetencer og styrke samhørigheden. Disse forhold mener vi skaber tryghed, forståelse for hinanden og minimerer mobning. Computeren integreres som en naturlig del af undervisningen. Der gives karakterer i alle fag.

Bevægelse

På disse årgange har eleverne mulighed for op til 8 bevægelsestimer om ugen.
I obligatorisk idræt tages udgangspunkt i børnenes motoriske udvikling. Der tilrettelægges en undervisning, der tilgodeser den enkelte elev. Der laves forløb, der tilgodeser forskellen på piger og drenge. Der skal gennem differentieret undervisning forsøges at tillære eleverne nye færdigheder og kompetencer såvel kropsligt som socialt.
Eleverne modtager svømmeundervisning, hvor der vil blive arbejdet med følgende: Vandtilvænning, vandaktiviteter, flyde, dykke, snorkle, svømmedisciplinerne: Rygcrawl, crawl, bryst, lav ryg. Spring fra kant, skammel og vipper, vendinger badesikkerhed og hygiejne.
Alle elever fra 3.-5. klasse skal vælge et eller to valgfag. Valgfagene tilbydes på tværs af årgange.

Fag i 3. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Idræt
 • Svømning
 • Religion
 • Natur og teknologi
 • Historie
 • Billedkunst
 • musik
 • valgfag

Fag i 4. klasse

 • dansk
 • matematik
 • engelsk
 • idræt
 • svømning
 • religion
 • naturfag
 • historie
 • billedkunst
 • musik
 • valgfag

Fag i 5. klasse

 • dansk
 • matematik
 • engelsk
 • tysk
 • idræt
 • religion
 • naturfag
 • historie
 • billedkunst
 • musik
 • valgfag

Valgfag

 • Springgymnastik
 • Basket
 • Glashåndværk
 • Band
 • Håndarbejde
 • Sløjd

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

17. november
12.00-13.00 Informationsmøde, ledige pladser, 0. klasse, august 2019
16. januar 2019:
19.00 10. klasse på Hulvej Privatskole
28. april 2019: 
12.30-13.30 Børnehave
14.00 Hulvej Privatskole

Socialt

Kontakt

Copyright 2018 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider