4. – 6. klasse

Fagligt

Der arbejdes på disse klassetrin videre på de grundlæggende færdigheder eleverne har tilegnet sig de første tre skoleår.
Undervisningen tilrettelægges, så eleverne erfarer, at de er en del af et større fællesskab. For at tilgodese elevernes forskelligheder/læringsstile er undervisningen meget varieret. Læringen sker gennem fælles klasseundervisning, makker-, gruppe-, værkstedsarbejde og leg. Der vil være fokus på bevægelse og aktivitet i undervisningen.
I klassesammenhæng arbejdes kontinuerligt med at skabe gode sociale relationer, fremme elevernes sociale kompetencer og styrke samhørigheden. Disse forhold mener vi skaber tryghed, forståelse for hinanden og minimerer mobning. Computeren integreres som en naturlig del af undervisningen. Der gives karakterer i alle fag.

Bevægelse og blokfag

Eleverne har på mellemtrinet 3 nye obligatoriske fag som bloktimer. Disse 3 fag er: Håndværk/design, Boldspil, Spring/rytme. Eleverne får også obligatorisk idræt samt svømning på 4. og 5. årgang.

I obligatorisk idræt tages udgangspunkt i børnenes motoriske udvikling. Der tilrettelægges en undervisning, der tilgodeser den enkelte elev. Der laves forløb, der tilgodeser forskellen på piger og drenge. Der skal gennem differentieret undervisning forsøges at tillære eleverne nye færdigheder og kompetencer såvel kropsligt som socialt.
Eleverne modtager svømmeundervisning, hvor der vil blive arbejdet med følgende: Vandtilvænning, vandaktiviteter, flyde, dykke, snorkle, svømmedisciplinerne: Rygcrawl, crawl, bryst, lav ryg. Spring fra kant, skammel og vipper, vendinger badesikkerhed og hygiejne.

Fag i 4. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Religion
 • Historie
 • Natur og Teknologi
 • Engelsk
 • Musik
 • Billedkunst
 • Idræt
 • Svømning
 • Blokfag

 

Fag i 6. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Religion
 • Historie
 • Natur og Teknik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Musik
 • Billedkunst
 • Idræt
 • Blokfag

Fag i 5. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Religion
 • Historie
 • Natur og Teknologi
 • Engelsk
 • Tysk
 • Musik
 • Billedkunst
 • Idræt
 • Svømning
 • Blokfag

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
5. februar kl. 11.00 – online

Børnehaven:
Aflyst – afholdes senere på året

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider