6-9. klasse

Fagligt

Der lægges stor vægt på at få opbygget et trygt, tillidsskabende og åbent læringsmiljø. Elevernes individualitet skal respekteres, samtidig med at der opfordres til samarbejde, fællesskab og respekt. Det er vigtigt, at der skabes tryghed i klassen, så alle har lyst til at markere i timerne. For at undervisningen bliver så interessant og vedkommende som muligt, lægges der stor vægt på elevernes aktive medvirken i undervisningen – at de i stadig større grad selv føler sig ansvarlige for læringen. Arbejdsform vil bla. være klassediskussioner, gruppearbejde, pararbejde og fremlæggelser. Computeren integreres som en naturlig del af undervisningen, og det forventes, at eleven medbringer egen computer. Der gives karakterer i alle fag.

Bevægelse

På disse årgange har eleverne mulighed for op til 8 bevægelsestimer om ugen.
I obligatorisk idræt vil undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter. Målet er, med udgangspunkt i den enkelte elev, at skabe et positivt læringsmiljø. Der lægges op til tydelig struktur og kontinuitet i undervisningen, som hvert år munder ud i en teoretisk og praktisk årsprøve og med afsluttende prøve i 9. klasse.
Alle elever fra 6.-9. klasse skal vælge et eller to bevægelsesvalgfag. Valgfagene tilbydes på tværs af årgange.

Fag i 6. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Natur og teknologi
 • Historie
 • Idræt
 • Religion
 • Valgfag

Fag i 7. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Historie
 • Biologi
 • geografi
 • Fysik
 • idræt
 • valgfag

Fag i 8. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Historie
 • Religion
 • samfundsfag
 • Biologi
 • geografi
 • Fysik
 • idræt
 • valgfag

Fag i 9. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Historie
 • Religion
 • samfundsfag
 • Biologi
 • geografi
 • Fysik
 • idræt
 • valgfag

Valgfag

 • Springgymnastik
 • Rytmegymnastik
 • Basket
 • Fodbold
 • Løbehold
 • Billedkunst
 • Drama
 • STOGA
 • 2. verdenskrig
 • Håndarbejde/design

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

16. januar 2019:
19.00 10. klasse på Hulvej Privatskole
28. april 2019: 
12.30-13.30 Børnehave
14.00 Hulvej Privatskole

Socialt

Kontakt

Copyright 2018 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider