7. – 9. klasse

Fagligt

Der lægges stor vægt på at få opbygget et trygt, tillidsskabende og åbent læringsmiljø. Elevernes individualitet respekteres, samtidig med at der opfordres til samarbejde, fællesskab og respekt. Det er vigtigt, at der skabes tryghed i klassen, så alle har lyst til at markere i timerne. For at undervisningen bliver så interessant og vedkommende som muligt, lægges der stor vægt på elevernes aktive medvirken i undervisningen – at de i stadig større grad selv føler sig ansvarlige for læringen. Arbejdsform vil bla. være klassediskussioner, gruppearbejde, pararbejde og fremlæggelser. Computeren integreres som en naturlig del af undervisningen, og det forventes, at eleven medbringer egen computer. Der gives karakterer i alle fag.

Timer og fag

På disse årgange er der ikke længere bloktimer, men i stedet skal eleverne nu have valgfag. Alle elever fra 6.-9. klasse skal vælge et eller to valgfag. Valgfagene tilbydes på tværs af årgange.

I obligatorisk idræt vil undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udvise samarbejdsevne og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter. Målet er, med udgangspunkt i den enkelte elev, at skabe et positivt læringsmiljø. Der lægges op til tydelig struktur og kontinuitet i undervisningen, som hvert år munder ud i en teoretisk og praktisk årsprøve og med afsluttende prøve i 9. klasse.

Fag i 7. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Religion
 • Historie
 • Geografi
 • Biologi
 • Engelsk
 • Tysk
 • Idræt
 • Fysik
 • Valgfag

Fag i 8. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Historie
 • Geografi
 • Biologi
 • Engelsk
 • Tysk
 • Idræt
 • Fysik
 • Valgfag
 • Samfundsfag

Fag i 9. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Religion
 • Historie
 • Geografi
 • Biologi
 • Engelsk
 • Tysk
 • Idræt
 • Fysik
 • Valgfag
 • Samfundsfag

Fag i 9. klasse

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Historie
 • Religion
 • samfundsfag
 • Biologi
 • geografi
 • Fysik
 • idræt
 • valgfag

Valgfag

 • Springgymnastik
 • Rytmisk gymnastik
 • Basket
 • Fodbold
 • USA & UK
 • Billedkunst
 • Drama
 • STOGA
 • 2. verdenskrig
 • Band
 • Håndarbejde/design

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

3. november 2019:
12.30 – 14.00 Børnehaven
29. marts 2020: 
12.30 – 14.00 Børnehaven
14.00 – 15.00 Hulvej Privatskole

Socialt

Kontakt

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider