Mobbepolitik

Hulvej Privatskole er en institution, hvor mobning ikke tolereres. Skolen er netop kendetegnet ved god trivsel, stor fællesskabsfølelse samt ansvar for hinandens ve og vel. Dette kræver en forebyggende indsats fra skolens og lærernes side, samt at forældre indgår aktivt i denne proces.
For at alle parter kan arbejde forebyggende, således at der ikke dannes grobund for mobning, kræves der en tydelig og enkel antimobbestrategi for elever, lærere, pædagoger og forældre.

Definitioner

Hvad er drillerier?
Alle skal kunne lære at tage imod og håndtere godmodige drillerier. En humoristisk indgangsvinkel til hinanden og en ironisk distance til sig selv skaber tryghed, god stemning og godmodig accept af alle vore forskelligheder.
Drillerier kan blive af for negativ karakter og kan opleves meget ubehageligt for den enkelte elev. Drillerier af negativ art stopper dog ved kortvarig pædagogisk indgriben.
Hvad er mobning?
En person er mobbet, når han eller hun over en længerevarende periode bliver udsat for udtalt negative handlinger fra en eller flere personer. Handlinger, der opleves smerte- og skamfulde, samt yderst nedgørende af mobbeofferet.
Mobning er ødelæggende for børns generelle trivsel, selvtillid, selvværd og faglige læring, og alle parter omkring et barns trivsel har ansvaret for at agere aktivt.

Antimobbestrategi

Den forebyggende indsats med henblik på at minimere mobning på vores skole foregår i praksis på følgende måde:
Alle klasser afholder løbende strukturerede klassemøder, hvor elever og lærere taler om klassens trivsel i en åben og tryg dialog.
Alle klasser arbejder i perioder indgående med trivsel, og herigennem ligger implicit arbejdet med almen konfliktløsning, accept af elevernes indbyrdes forskelligheder, samt klasseregler for almen disciplineret opførsel i skoleregi.
Hvis vanskeligheder omkring mobning viser sig af særegen karakter, træder skolens AKT-procedure i kraft. Denne omhandler et tæt samarbejde imellem alle klassens lærere, AKT-lærer, ledelse, klassens implicerede forældre og elever, samt sparring fra eventuelle eksterne parter i form af skolepsykolog, SSP-medarbejdere, sagsbehandlere m.m.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

18. november 2020:
17.00 – 18.00: Informationsmøde om 0. klasse

23. januar 2021: 
11.00 – 12.00: Informationsmøde om 0. – 10. klasse

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider