Resultaterne af evaluering og opføfølgningsplan

Undervisningsniveauet er højt. Undervisningen lever op til Fælles Mål, bindende trin- og slutmål.
Med udgangspunkt i den enkelte elev tilrettelægges undervisningen, således at eleven opnår størst mulig læring. For at tilgodese elevens faglige og sociale udvikling organiseres undervisningen som klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, praktiske øvelser, emnedage og bevægelse i undervisningen. It anvendes som en integreret del af undervisningen i alle skolens fag.
Undervisningens indhold og arbejdsmetoder evalueres i fagudvalgene med henblik på at højne kvaliteten.
Elevernes standpunkt vurderes året igennem via elevsamtaler, karakterbedømmelse og skole-hjemsamtaler samt gennem tests og prøver. Elevernes standpunkt ved henholdsvis årsafslutning og prøveaflæggelse kan ses i de offentliggjorte prøveresultater, som kan læses på skolens hjemmeside.
Undervisningsmaterialer: Bøger, opgavehæfter, undervisningsprogrammer og digitale undervisningsmaterialer anvendes. Ud over indkøbte undervisningsmaterialer anvendes materialer fremstillet af lærerne, således hensynet til den enkelte elev/klasses særlige behov tilgodeses.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
Lør. den 4. september kl. 11.00

Børnehaven:
Lør. den 4. september kl. 9.30

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider