Vision, mission og værdigrundlag

Vision

”At udvikle unikke rammer for et forpligtende, givende og trygt fællesskab, hvor den enkelte udvikler det bedst mulige fundament for et rigt og aktivt liv samt glæde ved livslang læring.”

Vores ambition er at alle børnehavens og skolens børn oplever, indgår og bliver involverede i fællesskabet. Herigennem er ambitionen, at de udvikler faglige og sociale kompetencer, der giver dem det bedst mulige afsæt for deres videre læringsrejse og dannelse.

Mission

”At flytte eleverne fagligt, socialt og motorisk via ambitiøs undervisning, så de opnår viden og evner, de kompetent kan bruge i fremtidige læringsmiljøer og fællesskaber”

Vores vigtigste formål er at skabe ambitiøse faglige og sociale rammer for eleverne, der gør at de udfordres, udvikles og kontinuerligt bygger på deres viden og kompetencer. Deres faglige kompetencer skal lede frem mod at eleverne bliver i stand til reflekteret at vælge videre uddannelse samt bruge deres viden som afsæt for yderligere læring.

Undervisningen skal ved afslutningen af elevernes skolegang have gjort dem studieparate i den forstand, at de kan indgå i et nyt læringsmiljø på et passende niveau.

I et større perspektiv og på længere sigt ønsker vi, at eleverne bruger deres kompetencer til at være – og blive – aktive deltagere i lokale-, nationale, og globale fællesskaber, og at de kan tage reflekteret stilling til deres nutid og fremtid.

Værdigrundlag

Hulvej Privatskoles kerneværdier er faglighed, fællesskab og bevægelse. Disse kerneværdier er kimen i vores arbejde og tilgange.

Faglighed

Vi ser høj faglighed som essensen i at udvikle børn og unge, der gennem deres liv kan reflektere, tage stilling, prioritere, undersøge og tage ansvar. Vi ønsker, at de kan bruge deres faglige ballast videre under uddannelse, på deres karrievej, i samfundet og verden – men også i eget liv generelt.

Vi vil være en skole, hvor ansatte prioriterer høj og alsidig faglighed samt har høje ambitioner og tro på elevernes evner og ressourcer.

Vi arbejder for at trivsel og læring følges tæt, og tror på at disse forstærker hinanden. Succesoplevelser med læring fremmer trivsel – og trivsel fremmer lyst til læring.

Fællesskab

Vi er en skole, som vægter fællesskabet højt i alle dets forskellige former. Målet er, at børnene lærer at indgå i forskellige fællesskaber, hvor de opøver evner som tolerance, lydhørhed og fleksibilitet. Det er vores ønske og bestræbelser, at alle oplever at høre til samt at føle sig trygge og accepterede.

De ansatte har ansvar for at skabe rammer for sunde fællesskaber for børnene – samt faglige, kollegiale fællesskaber.

Bevægelse

Vores ønsker om bred faglighed og udvikling indebærer et stort fokus på bevægelse og kropslig læring. Det kommer til udtryk ved forskelligartede former og tilgange til bevægelse, hvor børnene oplever glæde ved bevægelse, leg og idræt samt udfordres motorisk. Vi ser bevægelse som fundamentalt for en sund udvikling og trivsel – gældende både fysisk, psykisk og social udvikling og trivsel.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

18. november 2020:
17.00 – 18.00: Informationsmøde om 0. klasse

23. januar 2021: 
11.00 – 12.00: Informationsmøde om 0. – 10. klasse

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider