Du må gerne blive (meget) længere…

Fasthold din opbakning til Hulvej Privatskole – meld dig ind i skolekredsen

Når du ikke længere har børn på skolen (og derfor træder ud af forældrekredsen), kan du stadig bevare tilknytningen til Hulvej Privatskole. En skolekreds er en støttekreds, der består af personer, der aktivt eller passivt vil bakke op om skolens værdier, vil stå som bagland og en slags ambassadører. Medlemmer af skolekredsen kan stille op til valg, hvis de ønsker at være en del af skolens bestyrelse. I bestyrelsen kan der vælges 2 medlemmer fra skolekredsen.

Hulvej Privatskole spiller en stor rolle i lokalsamfundet og har kontakt og betydning for mange børn og voksne. Vores ønske er at lokalsamfundet har medbestemmelse, og ser bl.a. skolekredsen som en mulighed for dette. Vi er en del af en lang  historie, vil bibeholde den lokale forankring og udvikle skolen i samspil med en mangfoldig bestyrelse, forældrekreds og skolekreds.

Vi glæder os til at tage imod dig

Når du bliver en del af skolekredsen, betyder det, at du vil blive inviteret til alle vores arrangementer som f.eks. forårskoncert, skolefest og lignende. Du vil også blive inviteret til at deltage i skolens generalforsamlinger og får stemmeret. Det er bl.a. her bestyrelsesmedlemmer vælges, og hvor du som medlem af skolekredsen har mulighed for at komme med forslag til driften og skolens retning.

Som tidligere elev kan du også blive en del af skolekredsen, så snart du er fyldt 18 år.

Det koster et symbolsk beløb på 100 kr. for et helt år. Når du søger om at blive en del af skolekredsen, vil det være bestyrelsen der behandler og godkender din ansøgning, hvorefter du officielt bliver en del af skolekredsen.

“Der skal være plads til fejl og nysgerrighed i skolen”

Kjeld Eilrich er medlem af skolekredsen og sidder samtidig også i skolens bestyrelse. Her er der nemlig plads til 2 bestyrelsesmedlemmer fra skolekredsen, så dem der ikke længere har børn på skolen stadig kan få indflydelse og støtte op.

Den gode skolegang hans søn havde haft, gjorde at han gerne ville give noget til skolen og stå som ambassadør. På den måde kunne han få indflydelse på fremtidige elevers skolegang, skolens kurs og vise sin opbakning.

”Jeg anmodede selv om at blive en del af skolekredsen, da min søn gik ud af skolen. Jeg ville rigtig gerne støtte op om skolen og bevare tilknytningen”, fortæller Kjeld.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
5. februar kl. 11.00 – online

Børnehaven:
Aflyst – afholdes senere på året

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider