COVID-19 retningslinjer

Håndtering af COVID-19 på Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole skal efterleve de til hver en tid gældende retningslinjer, der løbende bliver udstukket af Børne- og Undervisningsministeriet. Retningslinjerne kan findes i deres fulde form på deres hjemmeside: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/lovgivning-og-retningslinjer

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”Forebyggelse af smittespredning” følges også – retningslinjerne kan findes her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

Ved sygdom
Ved påvisning af COVID-19 skal elev/medarbejder blive hjemme 48 timer efter symptomers ophør. De 48 timers symptomfrihed gælder ikke ved andre sygdomstegn.

Ved påvisning af tilfælde med bekræftet COVID-19 foretages vurdering af, om nogen kan betragtes som ”nære kontakter”, og derfor skal blive hjemme i selvisolation, indtil der foreligger negativ test for COVID-19.

Elever opfordres til at følge Udenrigsministeriets karantæne-retningslinjer ved ikke-nødvendige rejser til lande, det frarådes at besøge. Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Adgang for forældre
Ved hentning af barn i SFO, ringes der ind på SFO-telefonen på 7625 5285, og barnet sendes ud til porten af SFO-personalet. Forældre frabedes på skolens område.

Instruks for håndtering af personale og børn med symptomer på COVID-19

Det vurderes, at man kan smitte 48 timer før symptomer på COVID-19. Det er karakteristisk at starte med milde symptomer for COVID-19:

Mest almindelige symptomer:

  • Feber
  • Hoste
  • Tab af smags- og lugtesans
  • Vejrtrækningsbesvær

Mindre hyppige symptomer:

  • Træthed
  • Trykken for brystet
  • Muskelsmerter
  • Ondt i halsen
  • Hovedpine

Stoppet næse eller løbenæse – uden andre symptomer – er ikke typisk for COVID-19.

Medarbejdere og elever må komme i skole/på arbejde, når der ikke er symptomer på sygdom. I forhold til COVID-19 betragtes man rask, når der er gået 48 timer efter symptomers ophør. Herefter må man komme i skole/på arbejde igen.

Hvis en elev eller medarbejder får symptomer, mens de er i skole/på arbejde, skal de hurtigst muligt tage hjem og blive der, indtil 48 timer efter de sidste symptomer. Eleven skal holdes adskilt fra de øvrige elever, indtil eleven kan hentes eller selv gå hjem.

Hvis en person, der har været i skole, påvises med COVID-19, skal skolen informeres straks med henblik på, at de personer, den pågældende har været i kontakt med, kan orienteres. Kontakt administrationen på 7625 5280 eller info@hulvejprivatskole.dk.

Læs mere om test, nær kontakt eller om at være smittet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs mere om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dagtilbud og skole her: https://www.sst.dk/da/corona/Yderligere-information/OEvrig-sektor

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
Lør. den 4. september kl. 11.00

Børnehaven:
Lør. den 4. september kl. 9.30

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider