Indmeldelse

Sådan bliver du meldt ind
Inden optagelse på skolen anbefaler vi at besøge skolen på en af åbent-hus-dagene.
Barnet meldes ind via Venteliste-systemet – se link længere nede på siden. Det koster kr. 1500,- i indmeldelsesgebyr. Gebyret tilbagebetales ikke ved udmeldelse på ventelisten.
Når der er en ledig plads, bliver man kontaktet. Der afholdes en personlig samtale inden optagelse.

Børnehaveklasse
Børn, der har gået i Hulvej Privatskoles Børnehave, har fortrinsret til opstart i 0. klasse på Hulvej Privatskole det år, hvor barnet fylder 6 år. Det forventes, at barnet som minimum har haft det sidste år forud for skolestart i Hulvej Privatskoles Børnehave.

1.-10. klasse
I 7. årgang oprettes et ekstra spor. Her kan tilmelding foregå løbende. Enkelte ledige pladser på alle årgange kan forekomme. Der indkaldes på alle årgange til personlig samtale inden optagelse.
For yderligere information: kontakt skolens kontor.

For indmeldelse: Log ind med dit NemID via nedenstående link. Der betales indmeldelsesgebyr samtidig med tilmelding via online betaling.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

28. oktober 2018:
12.30-13.30 Børnehave
14.00-15.00 Hulvej Privatskole
16. januar 2019:
19.00-21.00 Åbent hus for 10. klasse
28. april 2019:
12.30-13.30 Børnehave
14.00-15.00 Hulvej Privatkole

Socialt

Kontakt

Copyright 2018 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider