Mediepolitik

Mobilregler 5.-10. klasse

På Hulvej Privatskole vil vi gerne basere relationer på personlig kontakt, fællesskaber og samvær. Derfor har vi mobilfri skoledage.

Følgende vil være gældende:

 • Telefonerne afleveres ved første undervisningstimes start.
 • Hver klasse har en synlig liste i klassen over, hvilken elev, der har hvilket rum-nummer i mobilkassen. (nummeret står i bunden af hvert rum i kassen)
 • Det er kun læreren, der åbner og lukker for skabet.
 • Så længe elever har undervisning i eget klasselokale er mobiltelefonerne låst inde.
 • Når undervisningen foregår i faglokaler, er det læreren i undervisningstimen før, der sørger for, at eleverne får adgang til deres mobiltelefon. Det er fysiklokalet, naturfagslokalet, billedkunst, GymHouse.

I FRIKVARTERET må du bruge:

PC/Mac/Tablet
Mobiltelefonen ligger aflåst i mobilskabet

HUSK!

 • Mobiltelefonen skal være på lydløs og flytilstand.
 • Du er på skolen for at lære noget, og for at være sammen med dine klassekammerater. Andre lægger mærke til det, hvis du ikke viser interesse for dem ved at være opmærksomt til stede.
 • Din PC, Mac eller tablet skal være på lydløs, så andres privatliv, fred og ro respekteres – hvis lyd er nødvendig, skal headset anvendes.
 • Kontakt med hjemmet foregår vha. kontoret.

I TIMERNE – når du skal på nettet eller har brug for et skriveredskab må du bruge:

PC/Mac/Tablet
Mobiltelefonen skal ligge i mobilskabet og må kun bruges efter aftale med en
lærer

HUSK!

 • Du må bruge din tablet, PC, Mac og eventuelt din mobil til det, der har med undervisningen at gøre.
 • Din tablet, PC, Mac og eventuelt din mobil skal altid være på lydløs. Brug headset, hvis lyd er nødvendig.
 • Bed en lærer om lov inden du tager et billede, optager lyd/video, ringer til nogen eller bruger videotelefoni.
 • Opdager læreren, at tablet, PC, Mac eller mobil mis-bruges, inddrages denne.

Ved gentagen misbrug mistes retten til at medbringe tablet, PC, Mac eller mobil i skoletiden i en periode.

 

Hulvej Privatskoles politik for digitale medier, juni 2016
Det er tilladt at anvende netbook, bærbar pc, Mac, tablet ell. lign. i frikvartererne til at tilgå sociale fora på internettet og til at sende tekstbeskeder til andre i det omfang det er nødvendigt og ikke forstyrrer andre.

Det er på alle tidspunkter af skoledagen forbudt at fotografere, videofilme, optage lyd, telefonere eller foretage videoopkald med mindre lærer er orienteret og indforstået. Mobiltelefoner og smartphones skal på alle tidspunkter af skoledagen være ude af syne (på lydløs og flytilstand), mens man opholder sig på skolens område. Der henstilles til at bruge de aflåselige skabe.

Det er tilladt at bruge sin bærbare/smartphone/tablet til internetadgang i timerne, dog kun i lærerstyret, fagrelevant sammenhæng. Brydes denne og/eller ovennævnte regler, fører det til inddragelse i et af ledelsen defineret tidsrum. Forstyrres undervisningen af telefonopkald, SMS-lyde ell. lign., fører dette ligeledes til inddragelse.

I øvrigt henvises til Faghæfte 48, Fælles mål ”IT- og Mediekompetencer” 

Computerpolitik

På Hulvej Privatskole er det et krav, at eleven fra og med 2. klasse skal medbringe en bærbar computer. Alle programmer, der bruges i undervisningen, er enten gratis-programmer eller leveres af skolen. Se listen nedenfor.

Den medbragte computer skal overholde nedenstående minimumskrav:

Komponent: Minimumskrav: Anbefaling:
Styresystem Windows 7/8/10 eller Mac OS X Windows 8/10 eller Mac OS X Yosemite
Skærm Min. 13,3 tommer Minimum 13,3 tommer – maks. 15,6Minimum Full HD (1920*1080 px)
Processor Intel i3 – eller tilsvarende i5 eller i7 – eller tilsvarende
Ram Min. 4 GB Min. 4 GB
Grafikkort Min. Intel HD 4000, Intel HD 4400 – eller tilsvarende
Netværkskort Intel netværkskort
Ca. min. pris 2500-3500 kr. 4000 – … kr.
Forslag: Asus R557LA 3395 kr. Lenovo Flex 2 14 4995 kr.
Forslag brugt: Lenovo T410 2238 kr.  Lenovo T420s 3744 kr.

Krav: De opstillede krav er de minimumskrav, som computeren vil skulle leve op til for at skolens programmer kan afvikles tilfredstillende. Størrelsen af investeringen skal som udgangspunkt følge elevens alder. Elever i indskolingen bør ikke have for dyr en computer.

Anbefaling: Skolens anbefaling, hvis man ønsker en computer som er mere fremtidssikret, og som ikke kun lige akkurat lever op til kravene, men også vil køre godt og hurtigt.

Generelle tips: Som udgangspunkt anbefales selvfølgelig at den lever op til det minimum, som er beskrevet ovenfor. Ønsker man at optimere sin computer lidt mere, så er her en prioriteret liste over hvad man skal holde øje med:

 1. Hvis man kan finde en computer med Intel netværkskort, er det klart at foretrække da de erfaringsmæssigt er mest stabile.
 2. Hvis man kan finde en computer med SSD harddisk er det en meget stor fordel, og helt sikkert værd at betale ekstra for.
 3. Hvis man kan finde en computer med en Intel-processer (fremfor blandt andet AMD), så er det at foretrække.
 4. Hvis man finder en computer af mærkerne: Asus, Samsung, Dell, Lenovo, Sony er det at foretrække frem for billige mærker som: Medion, Acer, Packard Bell, Toshiba.

Køb brugt: Skolen samarbejder med GreenTech, hvor der er mulighed for at købe brugte computere, der er efterset og istandsatte. Derfor yder firmaet 1 års garanti. Vælger man at købe en computer her, kan man få en del mere for pengene. Vælger man en af deres Lenovo computere, får man en meget solid og holdbar computer samtidig med, at man får mere hastighed for pengene. Dog skal man være opmærksom på, at de ikke egner sig til gaming.

Personlig vejledning: Der er kæmpe forskel på behov og budget hos den enkelte elev. Hvis I er i tvivl om, hvad I skal vælge, ønsker bekræftelse på, at den I har fundet er god nok eller har andre spørgsmål, så skal I være velkomne til at kontakte mig, Asger Ravn (ARM). Jeg kan tage en snak med eleven om, hvad computeren skal bruges til, hvor stor den skal være, hvad budgettet er, og om det vil være en fordel at købe en ny eller brugt computer.
Jeg er som udgangspunkt at finde i kontoret overfor trappen på Hulvej 19 i tidsrummet 8.00-11.00. Kontakt mig på Intra, før I kommer, så jeg kan bekræfte, at jeg ikke har andre opgaver. I kan finde mig på under initialerne ARM.

Programmer: Alle programmer, der skal bruges på computeren, er gratis-programmer. Ellers får eleverne det af skolen. Derfor skal I ikke tænke på installation af programmer eller indkøb af samme.
Som udgangspunkt vil følgende programmer blive brugt i undervisningen:

 • Internet-browser (Det har oftest ingen betydning, hvilket internet-program man bruger, men dog anbefales Google Chrome, da vi har erfaringer med, at det virker bedst)
 • Office-pakken (Word/Excel/PowerPoint) (Denne installeres ved at opsøge undertegnede (ARM) eller ved at spørge en lærer)
 • GeoGebra (Kan hentes gratis på internettet. Jeg hjælper gerne med at installere det, hvis det ønskes.)
 • Adobe Reader (Kan hentes gratis på internettet. Jeg hjælper gerne med at installere det, hvis det ønskes.)

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

28. oktober 2018:
12.30-13.30 Børnehave
14.00-15.00 Hulvej Privatskole
16. januar 2019:
19.00-21.00 Åbent hus for 10. klasse
28. april 2019:
12.30-13.30 Børnehave
14.00-15.00 Hulvej Privatkole

Socialt

Kontakt

Copyright 2018 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider