Mediepolitik

Mobilregler 5.-10. klasse

På Hulvej Privatskole vil vi gerne basere relationer på personlig kontakt, fællesskaber og samvær. Derfor har vi mobilfri skoledage.

Følgende er gældende:

 • Telefonerne afleveres ved første undervisningstimes start
 • Det er kun læreren, der åbner og lukker for skabet
 • Så længe elever har undervisning i eget klasselokale, er mobiltelefonerne låst inde
 • Når undervisningen foregår i faglokaler, er det læreren i undervisningstimen før, der sørger for, at eleverne får adgang til deres mobiltelefon. Det er fysiklokalet, naturfagslokalet, billedkunst, GymHouse.

I FRIKVARTERET må du bruge:

 

PC/Mac/Tablet
Mobiltelefonen ligger aflåst i mobilskabet

HUSK!

 • Mobiltelefonen skal være på lydløs og flytilstand
 • Du er på skolen for at lære noget, og for at være sammen med dine klassekammerater. Andre lægger mærke til det, hvis du ikke viser interesse for dem ved at være opmærksomt til stede
 • Din PC, Mac eller tablet skal være på lydløs, så andres privatliv, fred og ro respekteres – hvis lyd er nødvendig, skal headset anvendes
 • Kontakt med hjemmet foregår via kontoret

I TIMERNE – når du skal på nettet eller har brug for et skriveredskab må du bruge:

PC/Mac/Tablet
Mobiltelefonen ligger i mobilskabet og bruges kun efter aftale med lærer

HUSK!

 • Du må bruge din tablet, PC, Mac og eventuelt din mobil til det, der har med undervisningen at gøre
 • Din tablet, PC, Mac og eventuelt din mobil skal altid være på lydløs. Brug headset, hvis lyd er nødvendig
 • Bed en lærer om lov inden du tager et billede, optager lyd/video, ringer til nogen eller bruger videotelefoni
 • Opdager læreren, at tablet, PC, Mac eller mobil misbruges, inddrages denne.

Ved gentagen misbrug mistes retten til at medbringe tablet, PC, Mac eller mobil i skoletiden i en periode.

 

Hulvej Privatskoles politik for digitale medier, juni 2016
Det er tilladt at anvende notebook, bærbar pc, Mac, tablet ell. lign. i frikvartererne til at tilgå sociale fora på internettet og til at sende tekstbeskeder til andre i det omfang det er nødvendigt og ikke forstyrrer andre.

Det er på alle tidspunkter af skoledagen forbudt at fotografere, videofilme, optage lyd, telefonere eller foretage videoopkald, medmindre lærer er orienteret og indforstået. Mobiltelefoner og smartphones skal på alle tidspunkter af skoledagen være ude af syne (på lydløs og flytilstand), mens man opholder sig på skolens område. Der henstilles til at bruge de aflåselige skabe.

Det er tilladt at bruge sin bærbare/smartphone/tablet til internetadgang i timerne, dog kun i lærerstyret, fagrelevant sammenhæng. Brydes denne og/eller ovennævnte regler, fører det til inddragelse i et af ledelsen defineret tidsrum. Forstyrres undervisningen af telefonopkald, SMS-lyde ell. lign., fører dette ligeledes til inddragelse.

I øvrigt henvises til Faghæfte 48, Fælles mål ”IT- og Mediekompetencer” 

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

29. marts 2020: 
12.30 – 14.00: Børnehaven
14.00 – 15.00: Hulvej Privatskole (alle interesserede 0. – 10. klasse)

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider