Skole

Priser
Bestyrelsen har på sit møde den 22. maj 2018 fastsat takster for skolepenge og SFO fra august 2018.
Ved indmeldelse på skolen betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1500,-. Beløbet refunderes ikke efterfølgende.

Skolepenge august 2018
Skolepenge pr. august 2018 fastsættes til kr. 1350,- pr. måned i 12 måneder. Derudover gives der søskendemoderation – for barn nr. 2 betales 75% af taksten, og for barn nr. 3 eller flere betales 50% af taksten.

Ved skolestart vil alle elever få udleveret en Hulvej T-shirt. T-shirten følger eleven gennem hele sin skolegang og kan til hver en tid byttes til en større størrelse, når eleven vokser ud af blusen. Hvis T-shirten er blevet væk, kan en ny købes for kr. 165,-.

Særligt for 10. klasse
Udover de normale skolepenge betales der i 10. klasse også 700 kr yderligere hver måned. Dette beløb dækker de studierejser og fordybelsesdage, der er i 10. klasse i løbet af skoleåret. Betalingen løber ligesom skolepengene i 12 måneder.

Betaling via Betalingsservice
Betaling af skolepenge foregår via Betalingsservice. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, opkræves et fakturagebyr på kr. 49,-. Ved for sent indbetaling af skolepenge, opkræves rykkergebyr på kr. 100,-.

Tilmeld din betaling til Betalingsservice – kender du ikke dit kundenummer, kontakt da administrationen på 7625 5280.

Ved udmeldelse af skolen betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.
9.+ 10. årgangs elever udmeldes automatisk pr. 31.juli i afgangsåret.
Udmeldelse pr. 30. juni modtages ikke.

SFO

SFO-takster

SFO – Hulen 2018/2019
0-6 timer 680,- kr.
7-10 timer 890,- kr.
11-15 timer 1030,- kr.
16-20 timer 1160,- kr.
21- timer 1360, – kr.

Sommerferiepasning

Juli måned er betalingsfri. Dog er der betaling for det antal uger, der ønskes sommerferiepasning. Opkrævning af sommerferiepasning foretages normalt i maj måned sammen med skolepengene.

1 uge: 800 kr
2 uger: 1400 kr
3 uger: 1800 kr

Børnehave

Børnehavetakster
Forældrebetalingen for pasning i børnehave i 2018 er 1698 kr pr. måned. Derudover betales der for madordning på 506 kr./måned. Madordningen er obligatorisk.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

16. januar 2019:
19.00 10. klasse på Hulvej Privatskole
28. april 2019: 
12.30-13.30 Børnehave
14.00 Hulvej Privatskole

Socialt

Kontakt

Copyright 2018 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider