Skole

Priser
Bestyrelsen har på sit møde i maj 2021 fastsat takster for skolepenge og SFO for skoleåret 2021/2022.
Ved indmeldelse på skolens venteliste betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1500,-. Beløbet refunderes ikke efterfølgende.

Skolepenge august 2021
Skolepenge pr. august 2021 fastsættes til kr. 1420,- pr. måned i 12 måneder. Derudover gives der søskendemoderation – for søskende nr. 2 betales 75% af taksten, og for søskende nr. 3 eller flere betales 50% af taksten. Søskendemoderation forudsætter, at det er samme debitor, der betaler.

Ved skolestart vil alle elever få udleveret en Hulvej T-shirt. T-shirten følger eleven gennem hele sin skolegang og kan til hver en tid byttes til en større størrelse, når eleven vokser ud af blusen. Hvis T-shirten er blevet væk, kan en ny købes for kr. 165,-.

Særligt for 10. klasse
Udover de normale skolepenge betales der i 10. klasse også 700 kr yderligere hver måned. Dette beløb dækker de studierejser og fordybelsesdage, der er i 10. klasse i løbet af skoleåret. Betalingen løber ligesom skolepengene i 12 måneder.

Betaling via Betalingsservice
Betaling af skolepenge foregår via Betalingsservice. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, opkræves et fakturagebyr på kr. 49,-. Ved for sent indbetaling af skolepenge, opkræves rykkergebyr på kr. 100,-.

Tilmeld din betaling til Betalingsservice – kender du ikke dit kundenummer, kontakt da administrationen på 7625 5280.

Ved udmeldelse af skolen betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.

Udmeldelse af SFO og skole finder sted elektronisk via blanketter, som du finder her.

9.+ 10. årgangs elever udmeldes automatisk pr. 31.juli i afgangsåret.

Fripladsmidler

Hulvej Privatskole modtager hvert år et beløb fra Fordelingssekretariatet til nedbringelse af skolepenge. Ansøgningsskema lægges på ForældreIntra i august måned, og ansøgningsfristen er 1. september. Ansøgningen afleveres til skolens administration.

Hjemmet modtager i december besked om, hvorvidt der bevilges nedslag i skolepengene. Skolen følger retningslinjerne, der er fastlagt af Fordelingssekretariatet, og tildelingen er udelukkende baseret på husstandsindkomsten. Tildelt fripladstilskud modregnes skolepengene i januar, februar og marts måned.
Udover at søge fripladstilskud ved Fordelingssekretariatet, er der ingen mulighed for tilskud til skolepengene.

Transport mellem skole og hjem

Forældre sørger selv for indkøb af buskort til børnenes transport til og fra skole. Hulvej Privatskole administrerer og formidler et befordringstilskud, der i en vis udstrækning kan refundere en mindre del af udgiften. Tilskuddet gives kun efter ansøgning og fordeles i forhold til et afstandskriterium. Der kan kun søges en gang årligt og søges for et helt skoleår ad gangen. Ansøgning om befordringstilskud sker via ForældreIntra i løbet af efteråret, og tilskuddet modregnes i skolepengene i februar.

SFO

SFO-takster
Månedlig pris for SFO er kr. 1000,-. SFO-betaling sker over 11 måneder.

Sommerferiepasning
Juli måned er betalingsfri. Dog er der betaling for sommerferiepasning. Opkrævning af sommerferiepasning foretages normalt i maj måned sammen med skolepengene. Der er sommerferiepasning i SFO’en i 2021 i uge 26 og 27. Pasning i uge 31 tæller med i SFO-betalingen for august måned (kræver tilmelding til Hulen). Pris for feriepasning i SFO’en er:

  • 1 uge: 800 kr
  • 2 uger: 1400 kr
  • 3 uger: 1800 kr

Opkrævning for ferie- og nødpasning sker med skolepengeopkrævning i maj måned.

Følg os på Facebook og YouTube

Børnehave

Børnehavetakster
Forældrebetalingen for pasning i børnehaven i skoleåret 2021/2022 er kr. 1795,- pr. måned. Derudover betales der for madordning på 608 kr./måned. Madordningen er obligatorisk.

Juli måned er betalingsfri. Dog er der ekstra betaling for sommerferiepasning i juli måned, der betales med opkrævningen i maj måned.

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

Skolen:
5. februar kl. 11.00 – online

Børnehaven:
Aflyst – afholdes senere på året

Socialt

Hulvej Privatskole

Børnehaven

Copyright 2019 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider