Skole

Priser
Bestyrelsen har på sit møde den 22. maj 2018 fastsat takster for skolepenge og SFO fra august 2018.
Ved indmeldelse på skolen betales et indmeldelsesgebyr på kr. 1500,-. Beløbet refunderes ikke efterfølgende.

Skolepenge august 2018
Skolepenge pr. august 2018 fastsættes til kr. 1350,- pr. måned i 12 måneder. For barn nr. 2 betales 75% af taksten. Barn nr. 3 eller flere betales 50% af taksten.

Ved skolestart vil alle elever få udleveret en Hulvej T-shirt. T-shirten følger eleven gennem hele sin skolegang og kan til hver en tid byttes til en større størrelse, når eleven vokser ud af blusen.

Særligt for 10. klasse
Udover de normale skolepenge betales der i 10. klasse også 700 kr yderligere hver måned. Dette beløb dækker de studierejser og fordybelsesdage, der er i 10. klasse i løbet af skoleåret. Betalingen løber ligesom skolepengene i 12 måneder.

Betaling via Betalingsservice
Betaling af skolepenge foregår via Betalingsservice. Er betalingen ikke tilknyttet Betalingsservice, opkræves et fakturagebyr på kr. 49,-. Ved for sent indbetaling af skolepenge, opkræves rykkergebyr på kr. 100,-.

Tilmeld din betaling til Betalingsservice – kender du ikke dit kundenummer, kontakt da administrationen på 7625 5280.

Ved udmeldelse af skolen betales fuldt ud for den måned, hvori elevens skolegang ophører + 1 måneds skolepenge.
9.+ 10. årgangs elever udmeldes automatisk pr. 31.juli i afgangsåret.
Udmeldelse pr. 30. juni modtages ikke.

SFO

SFO-takster

SFO – Hulen 2018/2019
0-6 timer 680,- kr.
7-10 timer 890,- kr.
11-15 timer 1030,- kr.
16-20 timer 1160,- kr.
21- timer 1360, – kr.

Sommerferiepasning

Juli måned er betalingsfri. Dog er der betaling for det antal uger, der ønskes sommerferiepasning. Opkrævning af sommerferiepasning foretages normalt i maj måned sammen med skolepengene.

1 uge: 800 kr
2 uger: 1400 kr
3 uger: 1800 kr

Børnehave

Børnehavetakster
Forældrebetalingen for pasning i børnehave i 2018 er 1698 kr pr. måned. Derudover betales der for madordning på 506 kr./måned. Madordningen er obligatorisk.

Følg os på Facebook og YouTube

Hulvej Privatskole

Hulvej Privatskole er en privatskole i Horsens med fokus på faglighed, fællesskab og bevægelse. Hulvej Privatskole er certificeret som Danmarks første DGI Profilskole.

Åbent hus datoer

16. januar 2019:
19.00 10. klasse på Hulvej Privatskole
28. april 2019: 
12.30-13.30 Børnehave
14.00 Hulvej Privatskole

Socialt

Kontakt

Copyright 2018 Hulvej Privatskole – All Rights Reserved. Designet af Ravn Hjemmesider