Skolens historie

Skolens historie

Hulvej Privatskole kan føre sin historie tilbage til en række mindre private skoler og institutter, af hvilke det første var Fru Fischers Institut fra 1834. Fra århundredskiftet og frem til 1949 domineredes skolebilledet i byen af to private skoler, Forberedelsesskolen og Horsens Private Realskole. De to skoler blev i 1949 lagt sammen under navnet Horsens Private Real- og Forberedelsesskole. Skolen fungerede som overbygningsskole for mange af de mindre kommuner i oplandet. Elevtallet steg kraftigt og lå i slutningen af 1950’erne på over 600 elever.

Tidslinje

I 1970 blev Horsens Private Real- og Forberedelsesskole omdannet til en selvejende institution, og da den i folkemunde hed Hulvej Skole, blev dette antaget som navn i 1973.

I 1991 gennemførtes et udviklingsarbejde for at fastlægge forventningerne til privatskolen efter år 2000. Konklusionen blev, at skolen også i fremtiden har sin vigtigste mission som kundskabsmeddelende skole, der forbereder eleverne til at fortsætte på en videregående uddannelse. I dag lægger skolen vægt på at udvikle det hele menneske gennem høj faglighed, bevægelse og fællesskab.

I perioden 2008-2013 gennemgår skolen en større renovering. Klasselokaler bliver moderniseret, en samlingssal bygges, nyt fysiklokale bliver skabt og i 2013 overtager skolen bygningerne på Langmarksvej, som i dag går under navnet GymHouse, et bevægelseshus med eget springcenter, trampoliner og springgrav.

I 2014 blev Hulvej Privatskole certificeret som Danmarks første profilskole med fokus på krop og bevægelse. Bevægelse er i dag en integreret del af den boglige undervisning, og skolen har et stort udbud af bevægelsesvalgfag.

I 2016 gennemgik skolens facade en større renovering med nye vinduer og ventilation.

I september 2017 oprettede skolen en børnehave, Børnehaven Hulvej Privatskole, med beliggenhed på Krudthusvej 3b.

På generalforsamlingen i 2018 ændredes skolen navn fra Hulvej Skole til Hulvej Privatskole.

Tidslinje

I 1970 blev Horsens Private Real- og Forberedelsesskole omdannet til en selvejende institution, og da den i folkemunde hed Hulvej Skole, blev dette antaget som navn i 1973.

I 1991 gennemførtes et udviklingsarbejde for at fastlægge forventningerne til privatskolen efter år 2000. Konklusionen blev, at skolen også i fremtiden har sin vigtigste mission som kundskabsmeddelende skole, der forbereder eleverne til at fortsætte på en videregående uddannelse. I dag lægger skolen vægt på at udvikle det hele menneske gennem høj faglighed, bevægelse og fællesskab.

I perioden 2008-2013 gennemgår skolen en større renovering. Klasselokaler bliver moderniseret, en samlingssal bygges, nyt fysiklokale bliver skabt og i 2013 overtager skolen bygningerne på Langmarksvej, som i dag går under navnet GymHouse, et bevægelseshus med eget springcenter, trampoliner og springgrav.

I 2014 blev Hulvej Privatskole certificeret som Danmarks første profilskole med fokus på krop og bevægelse. Bevægelse er i dag en integreret del af den boglige undervisning, og skolen har et stort udbud af bevægelsesvalgfag.

I 2016 gennemgik skolens facade en større renovering med nye vinduer og ventilation.

I september 2017 oprettede skolen en børnehave, Børnehaven Hulvej Privatskole, med beliggenhed på Krudthusvej 3b.

På generalforsamlingen i 2018 ændredes skolen navn fra Hulvej Skole til Hulvej Privatskole.

“Vildt som skolen har udviklet sig de sidste 2-3 år. Stor tak alle involverede”

– Forælder til elev på skolen

Hulvej Privatskole i dag

Skolen rummer i dag ca. 640 elever fra 0.-10. klasse med 2-3 spor i indskolingen og 4 spor i udskolingen.

Skolens dagligdag bærer præg af en kultur, hvor det er i orden at ville lære noget, hvor der er plads til forskellighed inden for de rammer, skolen stiller, og hvor store og små trives i et trygt og godt miljø.