værdigrundlag

Hulvej Privatskoles kerneværdier er faglighed, fællesskab og bevægelse. Disse kerneværdier er kimen i vores arbejde og tilgange.

Faglighed

Vi ser høj faglighed som essensen i at udvikle børn og unge, der gennem deres liv kan reflektere, tage stilling, prioritere, undersøge og tage ansvar. Vi ønsker, at de kan bruge deres faglige ballast videre under uddannelse, på deres karrievej, i samfundet og verden – men også i eget liv generelt.

Vi vil være en skole, hvor ansatte prioriterer høj og alsidig faglighed samt har høje ambitioner og tro på elevernes evner og ressourcer.

Vi arbejder for at trivsel og læring følges tæt, og tror på at disse forstærker hinanden. Succesoplevelser med læring fremmer trivsel – og trivsel fremmer lyst til læring.

Fællesskab

Vi er en skole, som vægter fællesskabet højt i alle dets forskellige former. Målet er, at børnene lærer at indgå i forskellige fællesskaber, hvor de opøver evner som tolerance, lydhørhed og fleksibilitet. Det er vores ønske og bestræbelser, at alle oplever at høre til samt at føle sig trygge og accepterede.

De ansatte har ansvar for at skabe rammer for sunde fællesskaber for børnene – samt faglige, kollegiale fællesskaber.

Bevægelse

Vores ønsker om bred faglighed og udvikling indebærer et stort fokus på bevægelse og kropslig læring. Det kommer til udtryk ved forskelligartede former og tilgange til bevægelse, hvor børnene oplever glæde ved bevægelse, leg og idræt samt udfordres motorisk.

Vi ser bevægelse som fundamentalt for en sund udvikling og trivsel – gældende både fysisk, psykisk og social udvikling og trivsel.

Bevægelse

Vores ønsker om bred faglighed og udvikling indebærer et stort fokus på bevægelse og kropslig læring. Det kommer til udtryk ved forskelligartede former og tilgange til bevægelse, hvor børnene oplever glæde ved bevægelse, leg og idræt samt udfordres motorisk.

Vi ser bevægelse som fundamentalt for en sund udvikling og trivsel – gældende både fysisk, psykisk og social udvikling og trivsel.