1. – 9. klasse

1.-3. klasse

Vi ønsker et læringsmiljø, hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barn, hvor forståelse og indsigt vægtes højt, hvor tryghed og tillid er udgangspunkt i relationerne og sidst men ikke mindst, at eleverne møder undervisere, der er oprigtige, veluddannede og engagerede, så der skabes mulighed for høj faglighed samt de bedste betingelser for at skabe et godt socialt samspil.

Læs mere ved at klikke her

4.-6. klasse

Der arbejdes på disse klassetrin videre på de grundlæggende færdigheder eleverne har tilegnet sig de første tre skoleår.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne erfarer, at de er en del af et større fællesskab. For at tilgodese elevernes forskelligheder/læringsstile er undervisningen meget varieret. Læringen sker gennem fælles klasseundervisning, makker-, gruppe-, værkstedsarbejde og leg. Der vil være fokus på bevægelse og aktivitet i undervisningen.

I klassesammenhæng arbejdes kontinuerligt med at skabe gode sociale relationer, fremme elevernes sociale kompetencer og styrke samhørigheden. Disse forhold mener vi skaber tryghed, forståelse for hinanden og minimerer mobning. Computeren integreres som en naturlig del af undervisningen. Der gives karakterer i alle fag.

Læs mere ved at klikke her

4.-6. klasse

Der arbejdes på disse klassetrin videre på de grundlæggende færdigheder eleverne har tilegnet sig de første tre skoleår.

Undervisningen tilrettelægges, så eleverne erfarer, at de er en del af et større fællesskab. For at tilgodese elevernes forskelligheder/læringsstile er undervisningen meget varieret. Læringen sker gennem fælles klasseundervisning, makker-, gruppe-, værkstedsarbejde og leg. Der vil være fokus på bevægelse og aktivitet i undervisningen.

I klassesammenhæng arbejdes kontinuerligt med at skabe gode sociale relationer, fremme elevernes sociale kompetencer og styrke samhørigheden. Disse forhold mener vi skaber tryghed, forståelse for hinanden og minimerer mobning. Computeren integreres som en naturlig del af undervisningen. Der gives karakterer i alle fag.

Læs mere ved at klikke her

7.-9. klasse

Der lægges stor vægt på at få opbygget et trygt, tillidsskabende og åbent læringsmiljø. Elevernes individualitet respekteres, samtidig med at der opfordres til samarbejde, fællesskab og respekt. Det er vigtigt, at der skabes tryghed i klassen, så alle har lyst til at markere i timerne.

For at undervisningen bliver så interessant og vedkommende som muligt, lægges der stor vægt på elevernes aktive medvirken i undervisningen – at de i stadig større grad selv føler sig ansvarlige for læringen.

Arbejdsform vil bl.a. være klassediskussioner, gruppearbejde, arbejde i par og fremlæggelser. Computeren integreres som en naturlig del af undervisningen, og det forventes, at eleven medbringer egen computer. Der gives karakterer i alle fag.

Læs mere ved at klikke her