FIO: Forældreindflydelsesorgan

FIO-medlemmer

Jonas Christensen

FIO-formand
40 52 57 99
jonaslerbaek@gmail.com

Særlige kompetencer

Ledelse og kommunikation
Medarbejdertrivsel

Mette Foged

FIO-næstformand
51 88 63 25
mettefoged@live.dk

Særlige kompetencer
Trivsel og omsorg
Forbindelse mellem børnehave og skole

Tanja Bæk Pedersen

FIO-medlem
60 72 77 95
tanjabaekpedersen@gmail.com

Særlige kompetencer
Ledelse
Organisering
Fremdrift

Sidsel Alsted

FIO-medlem
20 78 72 87
sidsel_alsted@hotmail.com

Særlige kompetencer

Marie Svejstrup Rasmussen

FIO-medlem
60 55 70 65
marie.svejstrup@gmail.com

Særlige kompetencer

Organisering
Trivsel og omsorg

Sara Holm

Medarbejder-repræsentant

Jonas Christensen

FIO-formand
40 52 57 99
jonaslerbaek@gmail.com

Særlige kompetencer

Ledelse og kommunikation
Medarbejdertrivsel

Mette Foged

FIO-næstformand
51 88 63 25
mettefoged@live.dk

Særlige kompetencer
Trivsel og omsorg
Forbindelse mellem børnehave og skole

Tanja Bæk Pedersen

FIO-medlem
60 72 77 95
tanjabaekpedersen@gmail.com

Særlige kompetencer
Ledelse
Organisering
Fremdrift

Sidsel Alsted

FIO-medlem
20 78 72 87
sidsel_alsted@hotmail.com

Særlige kompetencer

Marie Svejstrup

FIO-medlem
60 55 70 65
marie.svejstrup@gmail.com

Særlige kompetencer

Organisering
Trivsel og omsorg

Sara Holm

Medarbejder-repræsentant

FIO – forældrenes mulighed for medindflydelse

Børnehaven er oprettet, så forældrene har mulighed for indflydelse ad to forskellige veje; igennem bestyrelsen og via FIO (ForældreIndflydelsesOrgan). FIO består af forældre, valgt af og blandt forældre, med myndighed over børn i børnehaven. FIO’s medlemmer vælges for en 1-årig periode, og genvalg kan finde sted. Det er muligt at være i FIO i den periode, ens barn/børn er i børnehaven.

Med til FIO’s møder deltager også et medlem af skolens bestyrelse (uden stemmeret) samt en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt det fastansatte personale. Det sikrer et bredt samarbejde mellem forældre, ansatte og bestyrelse. Desuden kan børnehavens og skolens leder også sidde med til disse møder, når det vurderes relevant – dog også uden stemmeret.

Forældre til børn i børnehaven har ikke stemmeret ved skolens generalforsamling, men vil kunne opnå stemmeret på baggrund af optagelse som skolekredsmedlem efter godkendelse af skolens bestyrelse.

FIO fastsætter i forbindelse med børnehavens overordnede pædagogiske tiltag principperne for institutionens arbejde. Derudover fastsætter FIO principper for anvendelse af budgetrammen.

FIO har indstillingsret ved ansættelse af personale i institutionen og ret til at deltage ved ansættelse af institutionens leder.