Samfundsansvar

Ansvar som organisation

Som arbejdsplads, uddannelsesinstitution og daginstition løfter vi hver dag et samfundsansvar. Vi kender – og anerkender – vores rolle i samfundet og forpligter os til at handle på en måde, der bidrager positivt til vores lokale og globale samfund.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de tiltag, vi gør hos Hulvej Privatskole, for at løfte det ansvar, vi har i den verden, som vi er en del af.

Flere af tiltagene er eksempler på vores arbejde med f.eks. socialt ansvar og bæredygtighed, og kan derfor også anses som CSR- eller ESG-initiativer.

Ansvar som organisation

Som arbejdsplads, uddannelsesinstitution og daginstition løfter vi hver dag et samfundsansvar. Vi kender – og anerkender – vores rolle i samfundet og forpligter os til at handle på en måde, der bidrager positivt til vores lokale og globale samfund.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de tiltag, vi gør hos Hulvej Privatskole, for at løfte det ansvar, vi har i den verden, som vi er en del af.

Flere af tiltagene er eksempler på vores arbejde med fx socialt ansvar og bæredygtighed, og kan derfor også anses som CSR- eller ESG-initiativer.

Ansvar som organisation

Som arbejdsplads, uddannelsesinstitution og daginstition løfter vi hver dag et samfundsansvar. Vi kender – og anerkender – vores rolle i samfundet og forpligter os til at handle på en måde, der bidrager positivt til vores lokale og globale samfund.

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de tiltag, vi gør hos Hulvej Privatskole, for at løfte det ansvar, vi har i den verden, som vi er en del af.

Flere af tiltagene er eksempler på vores arbejde med fx socialt ansvar og bæredygtighed, og kan derfor også anses som CSR- eller ESG-initiativer.

En socialt bæredygtig arbejdsplads

Der er mange måder at anskue bæredygtighed på, men vi mener både, at det handler om at arbejde for et stærkt og sundt miljø og arbejdsmiljø. Det handler om menneskers trivsel, klodens udvikling og vores medansvar. 

Hos Hulvej Privatskole er vi stolte af at have modtaget Horsens Alliancens CSRpeople-mærke tre år i træk (2022, 2023 og 2024).

Vi forsøger bl.a. at gøre en forskel for ledige, der har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet. F.eks. har vi tilbudt praktikker til afklaring og ansat flere i fleksjob – til stor glæde både for dem og for os som arbejdsgiver!

CSR står for Corporate Social Responsibility og handler også om at sikre den generelle trivsel på jobbet.

Om CSR-mærket

CSRpeople-mærket gives til virksomheder, der yder en særlig social indsats for at:

 • hjælpe udsatte ledige til at tjene deres egen løn
 • sikre trivsel på jobbet

Det sker bl.a. ved at:

 • tilbyde småjobs og praktikpladser, hvor man kan udvikle sig
 • være mentor for udsatte unge
 • arbejde med sygefravær
 • sikre at sygemeldte medarbejdere bliver på arbejdsmarkedet.

CSRpeople uddeles af Jobtaskforcen hos Horsens Alliancen med borgmester Peter Sørensen som formand.

Vi kender – og anerkender – vores rolle i samfundet og forpligter os til at handle på en måde, der bidrager positivt til vores lokale og globale samfund.

– Hulvej Privatskole

 

arbejdet mod grønnere vaner

Som organisation stræber vi efter at ændre vaner og forbrug, som kan lede os i en mere bæredygtig retning. Vi har lavet flere tiltag efter devisen om at “mange bække små, gør en stor å”.

Skolen har et bæredygtighedsudvalg som arbejder med ideer til, hvor vi kan fremme bæredygtighed hos både ansatte og elever. Vi tror på, at det er oplysning, uddannelse og et kærligt skub, der bedst får folk til at ændre vaner og holde fast i dem.

Vi arbejder med bæredygtighed i undervisningen, ligesom vi har helt konkrete tiltag i hverdagen. F.eks. laver 8. årgang projektopgave om FN’s 17 verdensmål. Desuden indgår verdensmålene i overbygningens naturfags- og samfundsundervisning.

Vi har introduceret bæredygtighedsklasser, som er foregangsklasser i forhold til bæredygtige tiltag på skolen. De går således forest og tager bl.a. også på videnstur til Økolariet, som er et videns- og oplevelsescenter om natur, miljø, klima og energi i Vejle.

 

Klimatiltag

Nedenfor kan du se eksempler på nogle af de konkrete tiltag, som elever, medarbejdere og ledelsen er involveret i. Listen er ikke udtømmende.

 • Farligt affald som batterier og aflagte tonebeholdere håndteres på genbrugsstationen 
 • Flasker og dåser afleveres til pantstation 
 • Der bruges ikke engangsplastiskkrus 
 • Der anvendes overvejende genbrugsmaterialer i skolens Håndværk og Design-undervisning og til fremstilling af julepynt  
 • Glemt tøj og ting afleveres til genbrug
 • Belysning er med LED-pærer, hvor det er muligt 
 • Al personale og elever informeres om vigtigheden af at slukke lys/computere/skærme, når det ikke er i brug
 • Sortering af papir- og madaffald, sidstnævnte dog kun i børnehaven
 • Beplantningen omkring skolen har fokus på biodiversitet 
 • Print-on-demand så print aktivt skal vælges og hentes, fremfor at det blot “spyttes” ud og bliver til spildprint
 • Indsamling af kasseret IT-udstyr, der bearbejdes, skilles og genvindes – senest i 2023 i samarbejde med Stena Recycling
 • Lys slukker automatisk i mange rum via sensorer
 • Indkøb af brugte bøger til biblioteket