Mediepolitik

Hulvej Privatskoles politik for digitale medier, juni 2018

Det er tilladt at anvende netbook, bærbar pc, Mac, tablet og lignende i frikvartererne til at tilgå sociale fora på internettet og til at sende tekstbeskeder til andre i det omfang, det er nødvendigt og ikke forstyrrer andre.

Det er på alle tidspunkter af skoledagen forbudt at fotografere, videofilme, optage lyd, telefonere eller foretage videoopkald, medmindre lærer er orienteret og indforstået. Mobiltelefoner og smartphones lukkes fra skolestart inde i et mobilskab og udleveres ved skoledagens afslutning.

Det er tilladt at bruge sin bærbare/smartphone/tablet til internetadgang i timerne, dog kun i lærerstyret, fagrelevant sammenhæng. Brydes denne og/eller ovennævnte regler, fører det til inddragelse i et af ledelsen defineret tidsrum.

I øvrigt henvises til Faghæfte 48, Fælles mål ”IT- og Mediekompetencer”

Computerpolitik
På Hulvej Privatskole er det et krav, at der fra og med 2. klasse medbringes tablet eller computer i skole. Når
eleven starter i 6. klasse, er det et krav, at eleven har en computer og ikke kun tablet. Der er naturligvis forståelse for, at en tablet er mest håndterlig, og at det vil være nemmest for de yngre elever at medbringe en sådan. Men samtidig understreges det, at det optimale er at medbringe en bærbar computer, da det i de fleste fag vil give det største udbytte. Alle programmer, der bruges i undervisningen, er enten gratisprogrammer eller leveres af skolen.

Mediepolitik – til eleverne

I FRIKVARTERET må du bruge:
PC/Mac/Tablet. Mobiltelefonen må ikke være fremme og skal ligge i mobilskabet.

HUSK! Du er på skolen for at lære noget og for at være sammen med dine klassekammerater. Andre lægger mærke til, hvis du ikke viser interesse for dem ved at være opmærksomt til stede.

Din PC, Mac eller tablet skal være pa lydløs, så andres privatliv, fred og ro respekteres – hvis lyd er nødvendig, skal headset anvendes
Kontakt med hjemmet foregår via kontoret.

I TIMERNE – når du skal på nettet eller har brug for et skriveredskab må du bruge: PC/Mac/Tablet

HUSK! Du må bruge din tablet, PC, Mac og eventuelt din mobil til det, der har med undervisningen at gøre.
Din tablet, PC, Mac og eventuelt din mobil skal altid være på lydløs. Brug headset, hvis lyd er nødvendig.

Opdager læreren, at tablet, PC, Mac eller mobil misbruges, inddrages denne.

Ved gentagen misbrug mistes retten til at medbringe tablet, PC og Mac i skoletiden i en periode