Samtykke vedrørende brug af fotos og video

Om samtykke vedrørende brug af fotos og video

Hulvej Privatskoles politik omkring offentliggørelse af billeder og video tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning om offentliggørelse af billeder på internettet.

Skolen deler billeder og videoer, så forældre og børn kan få glæde af dem samt synliggøre aktiviteter og arrangementer.

Ud fra datatilsynets krav udvælges og offentliggøres billeder kun, hvis de kan opfattes som almindelige og harmløse.

Hvis der er tale om markedsføring/reklame, vil der altid blive indhentet samtykke fra forældrene. Billeder der har til formål at dele hverdagens begivenheder osv., er det ifølge datatilsynet ikke nødvendigt at hente samtykke til.

Vi kan offentliggøre billeder fra begivenheder og større arrangementer uden samtykke, men vil indhente samtykke, hvis det er billeder der portrætterer få elever (små grupper eller tæt på).

Alle har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke eller få et billede fjernet/blive sløret.

Læs mere om datatilsynets anbefalinger om brug af fotos og video i skoleregi her.

Om brug af billeder og video

Hverdagsbilleder fra skolen

Hulvej Privatskole har forskellige medier og platforme, hvor vi offentliggør billeder og videoer. De primære platforme for offentliggørelse af situationsbilleder er skolens hjemmeside, Facebook-side og Instagram-side. Derudover bruges også YouTube og LinkedIn. Det primære formål med at offentliggøre billeder er, at forældre og børn kan følge med i dagligdagen og f.eks. kan bruge billederne til at tale om særlige øjeblikke såvel som dagligdagssituationer.

Hvis materialet har markedsføring som formål, vil skolen kun bruge materiale, hvor der er givet samtykke til dette. Hvis der ikke foreligger et samtykke, vil skolen rette henvendelse til forældrene og anmode om samtykke.

Klasse- og portrætfotos

Der tages årligt skolefotos, hvilket ikke kræver samtykke ud fra interesseafvejningsreglen, da dette kun bruges internt af lærere og andre ansatte. Disse portrætfotos kan købes af forældrene af den eksterne fotograf. Portrætfotografierne bliver kun offentliggjort på PersonaleIntra, som redskab til at lærerne kan holde overblik over klasserne og eleverne. På PersonaleIntra er det kun ansatte, der har adgang til disse fotografier, som kun bruges i pædagogisk og undervisningsøjemed.

Fotografering ved offentlige arrangementer

Vi optager videoer og fotograferer ofte til offentlige arrangementer som f.eks. forårsfestival, skolefest, dramastykker, diverse opvisninger mv. Her gælder oplysningspligten, og der skal derfor ikke indhentes samtykke. Det vil sige, at vi forinden oplyser om, at der tages billeder, og at alle har ret til at få dem slettet/sløret ved henvendelse til os. Her gælder samme grundprincipper som ved andre fotos, der offentliggøres; de vurderes ud fra om de er almindelige og harmløse.

Hvis et billede ønskes slettet efter et offentligt arrangement, kan der rettes henvendelse til info@hulvejprivatskole.dk.

Vedrørende opbevaring af billeder

På vores Facebook- og Instragram-side sletter vi foto- og videoindhold en gang om året. Vi sletter billeder, der ligger før det forgående skoleår, hvor vi deler skoleåret 1. august. Det vil sige, at de billeder, der ligger på Facebook, er maksimum op til omkring 2 år gamle.

Portrætfotos på SkoleIntra (Elev-, Forældre- og PersonaleIntra) slettes, når eleven forlader skolen.

Videoer på YouTube slettes senest efter 10. år fra de er offentliggjort, begrundet ud fra, at det for nogle vil være relevant at kunne finde og se ‘ældre’ videoer igennem deres skolegang.

Fotografierne som de ansatte tager, gemmes evt. på skolens cloud-løsning, OneDrive, der følger GDPR-reglerne. Hvis ansatte tager fotos eller video med deres mobil, skal dette slettes umiddelbart efter og må ikke lagres i en privat cloud-løsning.

Hvad betyder dit ‘ja’ eller ‘nej’ konkret?

Et ‘nej’ vil betyde, at dit barn i nogle situationer, må tages kortvarigt ud af en situation, hvis der skal tages billeder eller filmes. Eller at hun/han på anden måde ikke er synlig i det færdige produkt. Det kan betyde, at læreren er nødt til at bede elever om at stille sig et andet sted, hvis der fotograferes/filmes under et arrangement på skolen. Det betyder, at læreren og andre ansatte skal have øje for, at eleven ikke fotograferes i undervisningssituationer og lignende.

Hvis du siger ‘ja’, betyder det at dit barn må optræde på fotos og video ud fra de givne regler om, at de skal være harmløse og almindelige. Skulle du eller barnet finde, at et billede på nogen måde opleves som krænkende, har I til enhver tid ret til at få det slettet/sløret.

Sådan giver du dit samtykke

Forældremyndighedsindehaver(e) afgiver samtykke via den elektroniske blanket på ForældreIntra, som findes under tilmeldinger. Samtykket kan til enhver tid ændres – giv blot besked til skolen på info@hulvejprivatskole.dk.

Hvis du har en gammel optagelsesblanket, hvor du via link skal udfylde samtykket, så lader du blot denne del være tom. Alle gældende samtykker er flyttet over til ForældreIntra, og du kan først udfylde dette, når du er logget ind.

Har I spørgsmål, kontakt da administrationen på: info@hulvejprivatskole.dk.