10. klasse på Hulvej Privatskole

Læs om rejserne, fagene og hør tidligere elever fortælle om tiden i vores 10. klasse.

 

10. klasse

Et anderledes 10. skoleår

Er det tid til at blive udfordret, tid til nye oplevelser og tid til at prøve dine egne grænser af? Og vil du samtidig gerne blive dygtigere, lære en masse nyt om dig selv, prøve nye fag og møde nye kammerater? Så har vi det perfekte skoletilbud til dig.

I 10. klasse på Hulvej Privatskole vil skoledagene være bygget op omkring spændende og anderleders fag og emner – alt sammen bundet sammen af fordybelsesdage, rejser og oplevelser ude af huset.

Her har vi nemlig tid til dig og dét, du har brug for, så du bagefter kan vælge din drømmeuddannelse.

Tid til oplevelser

Rejser og ture

Vores 10. klasse er et anderledes tiende skoleår, som prioriterer tid til oplevelser. Du kan i 10. klasse glæde dig til to større rejser, samt flere dagsture:

London – En kulturel rejse, hvor du skal mærke storbyens magi. Med et tætpakket program skal du bl.a. opleve Londons seværdigheder, besøge en gammel engelsk kostskole, se en musical og selvfølgelig afprøve dit engelsk.

Østrig – I januar skal du med på skolens traditionsrige skitur, hvor elever fra alle årgange deltager. Her skal du hver dag på skiskole, og dagen afslutter altid med hyggeligt samvær.

Dagsture – Året starter med introdage, hvor du lærer dine nye kammerater at kende. Her vil du helt sikkert blive udsat for opgaver, som kræver mod, hjælpsomhed og opfindsomhed. Året byder også på et besøg på en af Danmarks ældste højskoler og en tur til Flensborg, hvor dit tysk vil blive trænet og udfordret.

Tid til oplevelser

Rejser og ture

Vores 10. klasse er et anderledes tiende skoleår, som prioriterer tid til oplevelser. Du kan i 10. klasse glæde dig til to større rejser, samt flere dagsture:

London – En kulturel rejse, hvor du skal mærke storbyens magi. Med et tætpakket program skal du bl.a. opleve Londons seværdigheder, besøge en gammel engelsk kostskole, se en musical og selvfølgelig afprøve dit engelsk.

Østrig – I januar skal du med på skolens traditionsrige skitur, hvor elever fra alle årgange deltager. Her skal du hver dag på skiskole, og dagen afslutter altid med hyggeligt samvær.

Dagsture – Året starter med introdage, hvor du lærer dine nye kammerater at kende. Her vil du helt sikkert blive udsat for opgaver, som kræver mod, hjælpsomhed og opfindsomhed. Året byder bl.a. også på et besøg på en af Danmarks ældste højskoler og en tur til Flensborg, hvor dit tysk vil blive trænet og udfordret. 

Video: Dét fik Anaya & Victor ud af 10. klasse

Interview med to elever fra 10. klasse

Vi har talt med Anaya og Victor, som har gået i vores 10. klasse, og i videoen fortæller de bl.a. om fællesskabet, rejserne og hverdagen i vores 10. klasse.

Få også et par gode råd til næste års elever, hør om lærerne og undervisningen og hør, hvad de syntes, var det bedste ved deres år i vores 10. klasse.

 

Tid til dig

En uge i vores 10. klasse byder på…

Medborgerskab
Faget medborgerskab skal give dig faglige og personlige forudsætninger for at agere kritisk og konstruktivt i det globaliserede samfund og fællesskab – både lokalt, nationalt og internationalt.

Faget handler om det store samfundsfællesskab, men også om individet i de små fællesskaber, der vedrører familie og venner – og ikke mindst det forpligtende fællesskab, der er i 10. klasse på Hulvej Privatskole.

Idræt og bevægelse
Der er skemalagt to ugentlige idrætstimer, hvor hovedsigtet er at skabe motivation, glæde og lyst ved leg og bevægelse. Du vil blive præsenteret for traditionelle og velkendte discipliner og lege, men vi skal også eksperimentere og forsøge os med nyere, alternative og ukendte idrætsaktiviteter.

Udover de skemalagte timer vil flere fredage blive anvendt til større idrætsarrangementer, hvor der er tid og rum til fordybelse og ture ud af huset.

Vi garanterer et højt aktivitetsniveau med sved på panden, hvor glæde, smil og fællesskab står i centrum.

Fordybelses- og turdage
Hver fredag er reserveret til en alternativ undervisningsdag, hvor vi lægger de almindelige boglige timer til side.

Fredagene fordeles mellem de forskellige fag og lærere, som – i samarbejde med eleverne – vil tilrettelægge en spændende og anderledes skoledag på skolen, ude i byen eller et helt anden sted.

Vi skal lave anderledes undervisning, høre foredrag, besøge virksomheder og museer, lave projekter og meget andet. Fredag er dagen hvor vi har tid til fordybelse, og hvor innovation, værdier, holdninger og fællesskab er mindst lige så vigtige som faglighed.

Tid til dig

En uge i vores 10. klasse byder på…

Medborgerskab
Faget medborgerskab skal give dig faglige og personlige forudsætninger for at agere kritisk og konstruktivt i det globaliserede samfund og fællesskab – både lokalt, nationalt og internationalt.

Faget handler om det store samfundsfællesskab, men også om individet i de små fællesskaber, der vedrører familie og venner – og ikke mindst det forpligtende fællesskab, der er i 10. klasse på Hulvej Privatskole.

Idræt og bevægelse
Der er skemalagt to ugentlige idrætstimer, hvor hovedsigtet er at skabe motivation, glæde og lyst ved leg og bevægelse. Du vil blive præsenteret for traditionelle og velkendte discipliner og lege, men vi skal også eksperimentere og forsøge os med nyere, alternative og ukendte idrætsaktiviteter.

Udover de skemalagte timer vil flere fredage blive anvendt til større idrætsarrangementer, hvor der er tid og rum til fordybelse og ture ud af huset.

Vi garanterer et højt aktivitetsniveau med sved på panden, hvor glæde, smil og fællesskab står i centrum.

Fordybelses- og turdage
Hver fredag er reserveret til en alternativ undervisningsdag, hvor vi lægger de almindelige boglige timer til side.

Fredagene fordeles mellem de forskellige fag og lærere, som – i samarbejde med eleverne – vil tilrettelægge en spændende og anderledes skoledag på skolen, ude i byen eller et helt anden sted.

Vi skal lave anderledes undervisning, høre foredrag, besøge virksomheder og museer, lave projekter og meget andet. Fredag er dagen hvor vi har tid til fordybelse, og hvor innovation, værdier, holdninger og fællesskab er mindst lige så vigtige som faglighed.

Tid til fordybelse

Vores boglige fag

I løbet af skoleåret arbejder vi i fire overordnede temaer, som hver især strækker sig over et par måneder. Temaerne er:

 • Kultur
 • Identitet og fremtid
 • Livsstil og idealer
 • Før og nu

Temaerne er gennemgående i alle fagene og vil således agere overskrift og fællesnævner i de fleste timer for en periode. Fagene taler sammen og skaber – i fællesskab med eleverne – en tværfaglig forståelse af de forskellige temaer, som ofte vil indeholde en ekskursion.

Læs: Dét fik Emilie & Andreas ud af 10. klasse

Interview med to elever fra 10. klasse på Hulvej Privatskole

I dette digitale magasin om 10. klasse, kan du bl.a. læse, hvorfor Andreas og Emilie valgte 10. klasse.

I interviewene kan du læse mere om deres oplevelser af timerne, rejserne, sammenholdet, undervisningen, hvilke udfordringer, de har stået over for og hvad de har lært om dem selv.

Du kan også læse deres råd til kommende elever, og hvad andre kan forvente af et år i 10. klasse her på Hulvej Privatskole.

Læs: Dét fik Emilie & Andreas ud af 10. klasse

Interview med to elever fra 10. klasse på Hulvej Privatskole

I dette digitale magasin om 10. klasse, kan du bl.a. læse, hvorfor Andreas og Emilie valgte 10. klasse.

I interviewene kan du læse mere om deres oplevelser af timerne, rejserne, sammenholdet, undervisningen, hvilke udfordringer, de har stået over for og hvad de har lært om dem selv.

Du kan også læse deres råd til kommende elever, og hvad andre kan forvente af et år i 10. klasse her på Hulvej Privatskole.

Vores valgfag

I valgsfagsfolderen kan du se hvilke fag, der bliver udbudt i skoleåret 2023-24.

Alle elever skal have et valgfag, og der er valgfag inden for mange forskellige områder som f.eks. sport, drama, kreative fag, opvisningshold (spring eller rytme), yoga og andre spændende fag.

Valgfagene vil variere fra år til år.

Dansk i 10. klasse

I dansk arbejder vi – via forskellige undervisnings- og arbejdsformer – overordnet med at styrke og videreudvikle kompetencerne:

 • Læsning
 • Skriftlig fremstilling
 • Fortolkning
 • Kommunikation

Der læses én fælles, dansk roman og to romaner efter eget valg. I skriftlig fremstilling og fortolkning arbejder vi med mange forskellige genrer og både ældre og nutidige tekster. Eleverne skal opnå forståelse for, hvordan vi bruger sproget til al slags kommunikation: I mødet med andre og i tekster, hvor kommunikationssituationen er bygget op omkring en afsender og modtager.

Via arbejdet med den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (også kaldet OSO) arbejder eleverne med afklaring af egne ønsker og muligheder i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Dette fordrer, at eleverne har forståelse for egne faglige, sociale og personlige kompetencer.

Dansk i 10. klasse

I dansk arbejder vi – via forskellige undervisnings- og arbejdsformer – overordnet med at styrke og videreudvikle kompetencerne:

 • Læsning
 • Skriftlig fremstilling
 • Fortolkning
 • Kommunikation

Der læses én fælles, dansk roman og to romaner efter eget valg. I skriftlig fremstilling og fortolkning arbejder vi med mange forskellige genrer og både ældre og nutidige tekster. Eleverne skal opnå forståelse for, hvordan vi bruger sproget til al slags kommunikation: I mødet med andre og i tekster, hvor kommunikationssituationen er bygget op omkring en afsender og modtager.

Via arbejdet med den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (også kaldet OSO) arbejder eleverne med afklaring af egne ønsker og muligheder i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Dette fordrer, at eleverne har forståelse for egne faglige, sociale og personlige kompetencer.

Matematik i 10. klasse

Målet med matematikundervisningen er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv og samfundsliv. Vi kommer til at arbejde og lave test med emnerne:

 • Økonomi
 • Bankverden
 • Lån
 • Opsparing
 • Vækstfunktion
 • Trigonometri
 • Geometri
 • Første- og andengradsfunktioner
 • Statistik

Vi arbejder med forskellige undervisningsmetoder, for at sikre, at alle har et trygt rum, de kan arbejde ud fra. Der arbejdes i løbet af skoleåret selvstændigt, i par og i grupper. Vi ønsker en undervisning, hvor faglighed og kreativitet er med til at styrke den enkelte elev og bidrager til at udvikle demokratiske og socialt ansvarlige elever. For at nå ovenstående mål vil der være en del hjemmearbejde – og det er vigtigt, at disse arbejdsopgaver bliver udført og til tiden.

Fysik/kemi i 10. klasse

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de ting, du kender fra hverdagen. Vi kommer til at arbejde med:

 • Alkohol
 • Plastik
 • Olie
 • Grundlæggende kemi
 • Lyd
 • Lys
 • Radioaktivitet
 • Bølger
 • Svingninger

Målene for undervisningen er bl.a. at eleverne ser anvendelsen af fysik/kemi i samfundet til hverdag, samt at forsøgene vil give eleverne en naturvidenskabelig grundforståelse og vække deres nysgerrighed. Faget vil også opfordre til, at hver elev tager ansvar for egen læring, samt træne elevernes notatteknik og gruppearbejde.

Til alle forsøg skal eleverne lave små rapporter, som alle skal afleveres. Alle rapporter skal skrives på computer og bruges til at sørge for, at eleverne har forstået forsøgene og derved kan bruge dem til eksamen sidst på året.

Fysik/kemi i 10. klasse

Undervisningen vil tage udgangspunkt i de ting, du kender fra hverdagen. Vi kommer til at arbejde med:

 • Alkohol
 • Plastik
 • Olie
 • Grundlæggende kemi
 • Lyd
 • Lys
 • Radioaktivitet
 • Bølger
 • Svingninger

Målene for undervisningen er bl.a. at eleverne ser anvendelsen af fysik/kemi i samfundet til hverdag, samt at forsøgene vil give eleverne en naturvidenskabelig grundforståelse og vække deres nysgerrighed. Faget vil også opfordre til, at hver elev tager ansvar for egen læring, samt træne elevernes notatteknik og gruppearbejde.

Til alle forsøg skal eleverne lave små rapporter, som alle skal afleveres. Alle rapporter skal skrives på computer og bruges til at sørge for, at eleverne har forstået forsøgene og derved kan bruge dem til eksamen sidst på året.

Engelsk i 10. klasse

Formidling og kommunikation er nøgleordene i engelsk i 10. klasse. Målet er at kunne udtrykke sig på engelsk, og give sin mening til kende om forskellige emner. Det sker igennem samtaler om læste tekster, i gruppearbejde og debatter, samt ved præsentationer af problemstillinger, sange, fritidsinteresser og andre relevante emner.

Vi læser noveller, artikler, blogs og informative tekster, ser dokumentarer, film og musikvideoer, og øver sprogligheden så eleverne udvikler en tryghed i at formulere sig på et fremmedsprog.

En vigtig del af engelskundervisningen er også kultur- og samfundsforståelse i engelsktalende lande. Oplagte lande er naturligvis England og USA, hvor vi ser på aktuelle politiske temaer – men også historiske begivenheder, som stadig spiller en stor rolle. Derudover kan inddrages temaer fra Indien, Sydafrika, Australien og andre tidligere engelske kolonier.

I 10. klasse arbejder vi med skriftlighed i nogle få kendte genrer: hvordan man skriver en artikel, et brev og en historie, og hvornår man er formel og uformel i sin skriftlige kommunikation. Derudover arbejder vi med grammatik, som svarer til prøven i 10. klasse.

Eleverne kommer med vidt forskellige forudsætninger og niveauer i engelsk, og nogle grammatikforløb vil derfor være sammensat efter behov.

Tysk i 10. klasse

Tysktimerne handler først og fremmest om kommunikation. Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå og udtrykke sig på talt og skrevet tysk.

Lektionerne vil bestå af mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer, fordi vi forsøger at variere undervisningen så meget som muligt.

Vi vil synge tyske hits, læse aktuelle artikler, arbejde med tyske serier og film, og selvfølgelig også fordybe os i den spændende og vigtige tyske historie.

Computere vil være arbejdsredskab i dagligdagen, og internettet, online-programmer, præsentationsværktøjer m.m. vil være en naturlig del af undervisningen.

Det kræver ikke noget særligt niveau at kunne deltage i undervisningen. Hvis eleven yder en indsats og har lysten til at udvikle sine tyske færdigheder inden for sprog og kultur, kan de ikke undgås at blive bedre.

Tysk i 10. klasse

Tysktimerne handler først og fremmest om kommunikation. Eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, så de kan forstå og udtrykke sig på talt og skrevet tysk.

Lektionerne vil bestå af mange forskellige undervisnings- og arbejdsformer, fordi vi forsøger at variere undervisningen så meget som muligt.

Vi vil synge tyske hits, læse aktuelle artikler, arbejde med tyske serier og film, og selvfølgelig også fordybe os i den spændende og vigtige tyske historie.

Computere vil være arbejdsredskab i dagligdagen, og internettet, online-programmer, præsentationsværktøjer m.m. vil være en naturlig del af undervisningen.

Det kræver ikke noget særligt niveau at kunne deltage i undervisningen. Hvis eleven yder en indsats og har lysten til at udvikle sine tyske færdigheder inden for sprog og kultur, kan de ikke undgås at blive bedre.