7.-9. klasse

Fag

Fag i 7. klasse
Dansk, matematik, religion, historie, geografi, biologi, engelsk, tysk, idræt, fysik og valgfag.

Fag i 8. klasse
Dansk, matematik, historie, geografi, biologi, engelsk, tysk, idræt, fysik, samfundsfag og valgfag.

Fag i 9. klasse
Dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, religion, samfundsfag, biologi, geografi, fysik, idræt og valgfag.

Valgfag
Der udbydes forskellige valgfag fra år til år. Fagene oprettes, hvis der er nok der har valgt det pågældende fag. 

Valgfag

I valgfagsfolderen kan du se, hvilke fag der bliver udbudt i skoleåret 2022/2023.

Eleverne skal have ét valgfag, og der er fag inden for mange forskellige områder som f.eks. håndbold, drama, billedkunst, håndværk og design, opvisningshold (spring eller rytme), yoga og andre spændende fag. Udbuddet af valgfag vil variere fra år til år.