7.-9. klasse

Fag

Fag i 7. klasse
Dansk, matematik, religion, historie, geografi, biologi, engelsk, tysk, idræt, fysik og valgfag.

Fag i 8. klasse
Dansk, matematik, historie, geografi, biologi, engelsk, tysk, idræt, fysik, samfundsfag og valgfag.

Fag i 9. klasse
Dansk, matematik, engelsk, tysk, historie, religion, samfundsfag, biologi, geografi, fysik, idræt og valgfag.

Valgfag
Der udbydes forskellige valgfag fra år til år. Fagene oprettes, hvis der er nok der har valgt det pågældende fag. 

Valgfag

I valgfagsfolderen kan du se, hvilke fag der bliver udbudt i skoleåret 2023/2024.

Eleverne skal have ét valgfag, og der er fag inden for mange forskellige områder som f.eks. boldspil, drama, billedkunst, håndværk og design, opvisningshold (spring eller rytme), yoga og andre spændende fag. Udbuddet af valgfag vil variere fra år til år.

Lektier

Vi anser lektier som en helt naturlig del af det at være elev på en grundskole.
Lektier øver eleven i at kunne arbejde selvstændigt, fordybe sig og træne forskellige faglige færdigheder.

Forældre får ved lektielæsning mulighed for at få indsigt i deres barns faglige standpunkt, koncentrationsevne og hvilke strategier barnet anvender til at løse en given opgave.

Efter grundskolen vil vore elever møde lektier, når de indskrives på en ungdomsuddannelse. Ved at vi som skole prioriterer lektier, vil vore elever således være klædt godt på til selvstændigt at kunne varetage lektielæsning på en given ungdomsuddannelse.